WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Planowane wyłączenia energii elektrycznej pawilon 103, 104, 105 A-J

Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze w imieniu Enea Operator informuje, że w  dniu 29.01.2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej - os. Wichrowe Wzgórze pawilon nr 103, 104, 105 A-J.

Krzysztof Krajniak - nowy Kierownik Osiedla Wichrowe Wzgórze

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVK Winogrady.
 

Odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy bud. nr 17, 18, 19, 20 i 30

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, które odbędą się w miesiącu lutym 2017 r. w niżej wymienionych budynkach:

Czytaj więcej: Odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy bud. nr 17, 18, 19, 20 i 30

Oferta na dokonanie demontażu - rozbiórki obiektu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze posiada budynek nr 106 o powierzchni 485,7 m² zlokalizowany na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu przy ul. Lechickiej, o konstrukcji stalowej, ścianami i dachem z płyt PW8 oraz oknami PCV. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Czytaj więcej: Oferta na dokonanie demontażu - rozbiórki obiektu

Oczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w bud. nr 11

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, które odbędą się w miesiącu styczniu 2018 r. w niżej wymienionych budynkach:

Czytaj więcej: Oczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w bud. nr 11

Wykaz wolnych lokali do wynajęcia na działalność gospodarczą

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

DO WYNAJĘCIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NA OSIEDLU WICHROWE WZGÓRZE

Czytaj więcej: Wykaz wolnych lokali do wynajęcia na działalność gospodarczą

Porządek obrad posiedzenia ROWW z dnia 30.01.2017 r.

Porządek obrad z posiedzenia Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze z dnia 30.01.2017 r. znajduje się w załączniku poniżej.

(w celu otwarcia załącznika należy kliknąć w tytuł wiadomości)

Porządek obrad posiedzenia ROWW z dnia 24.10.2016 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 26.09. 2016 r. – do wglądu w Administracji Osiedla.

3. Spotkanie z Prezesem Zarządu PSM „Winogrady" w Poznaniu – Panem Janem Marciniakiem w sprawie przedstawienia stanowiska Zarządu w sprawie uzgodnienia wjazdu na drogę wewnętrzną przy Zespole Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 37, w związku z planowaną przebudową i rozbudową szkoły.

4. Komisja Windykacji.

   4.1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od uregulowanych  zaległości czynszowych.

   4.2. Informacje bieżące komisji.

5. Komisja Handlu i Usług, Porządku i Czystości.

   5.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych.

   5.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku USI Spółdzielni Wielobranżowej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż choinek.

   5.3. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia reklam.

  5.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla dotyczącego oznakowania terenu osiedlowej górki.

   5.5. Informacje bieżące komisji.

6. Komisja Kulturalno – Samorządowa.

   6.1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o rozważenie  zmiany uchwały nr 28 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania akcji Zima i akcji Lato w planach gospodarczych i działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady" w Poznaniu.

   6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wywieszania flag w dniu 15 sierpnia.

  6.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej i utworzenia na ternie osiedla miejsca pamięci osób zasłużonych.

   6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu powierzchni w Osiedlowym Domu Kultury „Bajka"

   6.5. Informacje bieżące komisji.

7. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

   7.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę stacji rowerowej przy ul. Murawa

   7.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie uporządkowania drzew i ograniczenia ilości spowalniaczy.

   7.3. Informacja na temat robót zleconych wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

   7.4. Informacje bieżące komisji.

8. Komisja Rewizyjna.

   8.1. Informacje bieżące komisji.

9. Bieżąca korespondencja.Informacje bieżące i sprawy wniesione:

   10.1. Kierownictwa Osiedla.

   10.2. Członków Rady Osiedla.

   10.3. Członków Rady Nadzorczej.

 

Odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w listopadzie 2016.

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, które odbędą się w miesiącu wrześniu br. w niżej wymienionych budynkach:

- budynek nr 21 w dniu 16 września br.,

- budynek nr 22 klatka A-J w dniu 14 września br.,

- budynek nr 22 klatka K-S w dniu 15 września br.,

- budynek nr 23 w dniu 19 września br.,

- budynek nr 26 klatka A-I w dniu 21 września br.,

- budynek nr 26 klatka J-M w dniu 22 września br.,

- budynek nr 27 klatka A-C w dniu 22 września br.,

- budynek nr 27 klatka D-K w dniu 23 września br.,

- budynek nr 28 w dniu 20 września br.

O szczegółowym terminie odczytu zostaną Państwo powiadomieni ogłoszeniem na klatce schodowej.

Jednocześnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Odczytów dokonuje firma:

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.

Poznań, ul. Nieszawska 10 tel. 61 65 14 400 

Harmonogram montażu podzielników kosztów ogrzewania - OWW 9

Harmonogram montażu podzielników kosztów ogrzewania:

28 lipca 2016 r.:

- OWW 9 klatka A-B w godz. 9:00-12:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka C-D w godz. 12:00-15:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka E w godz. 16:00-18:00

 

29 lipca 2016 r.:

 OWW 9 klatka F-G w godz. 9:00-12:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka H-I w godz. 12:00-15:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka J w godz. 16:00-18:00

tel. kontaktowy do montera - 608 050 533.

 

Montażu podzielników kosztów ogrzewania dokonuje firma:

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10
61-021 Poznań
tel. 61 651 44 00.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.