WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Roczne odczyty co,cw,zw - marzec 2018

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

 TERMINY ODCZYTÓW

MARZEC 2018

os. Zwycięstwa 23 kl. A-G - 14 marca 2018r.

os. Zwycięstwa 23 kl. H-Ł - 15 marca 2018r.

II TERMINY ODCZYTÓW 

os. Zwycięstwa 13 - 12 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

 os. Zwycięstwa 15 - 19 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 16 - 19 marca 2018r. w godz. 19.00 - 20.00

os. Zwycięstwa 9 - 21 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 10 - 22 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 11 - 27 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

 os. Zwycięstwa 21 - 28 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

os. Zwycięstwa 22 - 4 kwietnia 2018r. w godz. 17.30 - 19.00

 

        O szczegółowym przedziale godzinowym ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

 

  Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Wolne lokale użytkowe

Administracja Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi (piwnice) pod wynajem na działalność gospodarczą:

Czytaj więcej: Wolne lokale użytkowe

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 29.01.2018r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 stycznia 2018 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Informacje i sprawy kierowane do Rady Nadzorczej.

3. Omówienie wyników ankiety - podjecie uchwały w spr: remontu balkonów w bud. niskich,

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu parkowania  pojazdów na terenach

    Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu.

5. Przyjęcie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

6. Przyjęcie protokołu ROZ nr 14/2017 z  18 grudnia 2017 roku.

7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z listopada 2017 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione.

10. Terminarz na luty 2018 roku.

11. Zakończenie obrad.                                      

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
7 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na 2018 rok,

- 1 uchwała w sprawie:  stawek za najem sali w ODK „Wiktoria”,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Administracji Osiedla Zwycięstwa,

- 1  uchwała w sprawie: utworzenia na terenie os. Zwycięstwa Otwartej Strefy Aktywności,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego  na os. Zwycięstwa 5 LMN w części 5 M,

- 1 uchwała w sprawie:umowy dzierżawy gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu parkowania pojazdów na terenach

  PSM „Winogrady” w Poznaniu”.

Do Rady Osiedla skierowane były 7 pism, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała jedno pismo stanowiące zaproszenie na lutowe posiedzenie KK-S, PiCz.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1) kwestię realizacji Rozporządzenia – RODO - o ochronie danych osobowych Mieszkańców Spółdzielni, które zaczynają obowiązywać  od maja 2018 roku, oraz

2) sprawę  „zagospodarowania” pomieszczeń pozsypowych zlokalizowanych w budynkach wysokich.

Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Awaria sieci cieplnej - komunikat

Administracja Osiedla Zwyciestwa informuje, że w dniu

5 marca 2018r. (poniedziałek)

w godz. od 8.00 do 16.00

w związku z awarią sieci cieplnej natąpi przerwa w dostawie ciepła (centralne ogrzewanie oraz ciepła woda) do budynków mieszkalnych nr: 16, 17, 18, 19, 19A, 20 oraz pawilonów handlowo-usługowych nr 109 i 110

Harmonogram przeglądów oraz legalizacji wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Zwycięstwa 5G, 5 H,J, 5K

Administracja Osiedla Zwycięstwa uprzejmie informuje o terminach przegladów oraz legalalizacji wodomierzy lokalowych, które odbędą się w budynku Wspólnoty na os. Zwyciestwa 5 G, 5 H, J, 5 K według poniższego harmonaogramu:

Czytaj więcej: Harmonogram przeglądów oraz legalizacji wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os....

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 11 i 25 września 2017r.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia  11  września  2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 11 września 2017 roku porządek obrad obejmował, jak poniżej:

1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie uchwał dotyczących planów Osiedla Zwycięstwa na rok 2018.

3. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 11 i 25 września 2017r.

Legalizacja wodomierzy w 2017r. w bud. 9 i 11

Informujemy, że w miesiacach październiku i listopadzie 2017 roku na os. Zwyciestwa w budynkach:

OZ nr 9 - mieszkania od nr 1 do nr 60 oraz  mieszkania od nr 91 do nr 120

OZ nr 11 - mieszkania od nr 1 do nr 150

będzie prowadzona legalizacja zamontowanych wodomierzy. Prace te będą nieodpłatnie wykonywać pracownicy Pogotowia Technicznego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „WINOGRADY” w dni powszednie w przedziale godzinowym od 15.30 do 20.00. Wymiana wszystkich wodomierzy „na nowe”  będzie realizowana w ramach legalizacji urządzeń pomiarowych w czasookresie co 5 lat.  Szczegółowe informacje (tygodniowe) będą wywieszane na klatkach schodowych tych budynków.

UWAGA!

Osoby wynajmujące lokale mieszkalne zobowiązane są do powiadomienia właściciela mieszkania o wymianie wodomierzy.

Przypominamy, że uniemożliwienie wymiany wodomierzy spowoduje szacunkowe naliczanie zużytej wody.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z lipca i sierpnia 2017

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia  31 LIPCA  2017 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31  lipca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z lipca i sierpnia 2017

MONTAŻ PODZIELNIKÓW C.O. BUDYNEK nr 19A

MONTAŻ PODZIELNIKÓW C.O.

Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną wymianą instalacji centralnego ogrzewania montaż nowych podzielników kosztów c.o. odbędą się na os. Zwycięstwa nr 19 A dot.mieszkań nr: 1, 2, 7, 10, 12, 19, 21, 22, 25, 28, 34, 35, 37,46, 54, 55, 64, 65, 73, 82, 91, 100, 109, 110, 118, 119, 127, 132, 136, 144 zgodnie z powiadomieniem pozostawionym w skrzynkach listowych mieszkańców przez firmę rozliczeniową Energosystem, które odbędą się:

w dniu 7 października 2017r. w godz. 9.00 - 14.00

 

 W celu umożliwienia sprawnego przeprowdzenia ww. montażu uprzejmie prosimy o obecność w całym wyznaczonym przedziale godzinowym.

W przypadku nieobecności ww. terminie prosimy o  ustalenie indywidualnego terminu z firmą rozliczeniową Energosystem tel: 61 651 - 44 - 00 lub za pośrednictwem działu technicznego Administracji Osiedla pod nr.tel: 616 - 303 - 283, - 284 lub -287.

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.