WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Legalizacja wodomierzy w 2017r. w bud. 9 i 11

Informujemy, że w miesiacach październiku i listopadzie 2017 roku na os. Zwyciestwa w budynkach:

OZ nr 9 - mieszkania od nr 1 do nr 60 oraz  mieszkania od nr 91 do nr 120

OZ nr 11 - mieszkania od nr 1 do nr 150

będzie prowadzona legalizacja zamontowanych wodomierzy. Prace te będą nieodpłatnie wykonywać pracownicy Pogotowia Technicznego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „WINOGRADY” w dni powszednie w przedziale godzinowym od 15.30 do 20.00. Wymiana wszystkich wodomierzy „na nowe”  będzie realizowana w ramach legalizacji urządzeń pomiarowych w czasookresie co 5 lat.  Szczegółowe informacje (tygodniowe) będą wywieszane na klatkach schodowych tych budynków.

UWAGA!

Osoby wynajmujące lokale mieszkalne zobowiązane są do powiadomienia właściciela mieszkania o wymianie wodomierzy.

Przypominamy, że uniemożliwienie wymiany wodomierzy spowoduje szacunkowe naliczanie zużytej wody.

Wolne lokale użytkowe

Administracja Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi (piwnice) pod wynajem na działalność gospodarczą:

Czytaj więcej: Wolne lokale użytkowe

Roczne odczyty co,cw,zw - październik/listopad 2017

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

II TERMINY ODCZYTÓW

   os. Zwycięstwa 25 - 4 października 2017r. w godz. 19.30. - 20.00

os. Zwycięstwa 24 - 17 października 2017r. w godz. 18.00 - 20.00 

os. Zwycięstwa 19 - 18 października 2017r. w godz. 18.30 - 20.00

os. Zwycięstwa 20 - 19 października 2017r. w godz. 18.30-20.00

os. Zwycięstwa 5LMN - 17 października 2017r. w godz. 17.00-19.00

os. Zwycięstwa 26 - 8 listopada 2017r. w godz. 18.00 - 19.30

TERMINY ODCZYTÓW

PAŹDZIERNIK 2017

os. Zwycięstwa 6 (piętra: 15-8 )- 23 pażdziernika 2017r.

os. Zwycięstwa 6 (piętra: 7 - parter) - 24 października 2017r.

os. Zwycięstwa 7 - 25 października 2017r.

os. Zwycięstwa 28 (piętra: 15 - 8) - 26 października 2017r.

os. Zwycięstwa 28 (piętra: 7 - parter) - 27 października 2017r.

LISTOPAD 2017

os. Zwycięstwa 8 - 29 listopada 2017r.

os. Zwycięstwa 14 - 30 listopada 2017r.

       O szczegółowym przedziale godzinowym ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

  Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z lipca i sierpnia 2017

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia  31 LIPCA  2017 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31  lipca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z lipca i sierpnia 2017

MONTAŻ PODZIELNIKÓW C.O. BUDYNEK nr 19A

MONTAŻ PODZIELNIKÓW C.O.

Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną wymianą instalacji centralnego ogrzewania montaż nowych podzielników kosztów c.o. odbędą się na os. Zwycięstwa nr 19 A dot.mieszkań nr: 1, 2, 7, 10, 12, 19, 21, 22, 25, 28, 34, 35, 37,46, 54, 55, 64, 65, 73, 82, 91, 100, 109, 110, 118, 119, 127, 132, 136, 144 zgodnie z powiadomieniem pozostawionym w skrzynkach listowych mieszkańców przez firmę rozliczeniową Energosystem, które odbędą się:

w dniu 7 października 2017r. w godz. 9.00 - 14.00

 

 W celu umożliwienia sprawnego przeprowdzenia ww. montażu uprzejmie prosimy o obecność w całym wyznaczonym przedziale godzinowym.

W przypadku nieobecności ww. terminie prosimy o  ustalenie indywidualnego terminu z firmą rozliczeniową Energosystem tel: 61 651 - 44 - 00 lub za pośrednictwem działu technicznego Administracji Osiedla pod nr.tel: 616 - 303 - 283, - 284 lub -287.

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 26.06.2017r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 czerwca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian do planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na 2017r.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu  nr  6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

6. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z maja 2017 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione

9. Terminarz na lipiec  2017 roku.

10. Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego OZ na rok 2017,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany kwoty kosztu jednej sztuki balkonu w budynku niskim,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 11 „F”,

- 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego – na OZ 5LMN w części M,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na parterze nowo budowanego

     na  OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na pierwszym piętrze

   nowobudowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia nowej stawki za najem lokalu użytk.  na OZ w paw. nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwawystosowała cztery pisma będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa. Nadto ROZ zaakceptowała treść odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 24 maja 2017 roku tj. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1) nocnych hałasów emitowanych przez jedną z mieszkanek budynku nr 14,

2) aktualnego statusu realizacji montażu wybiegu dla psów,

3) konieczności przycięcia gałęzi lub całkowitego wycięcia brzozy rosnącej od balkonowej

    strony budynku nr 2 na wysokości klatki „I”.

Ustalono również listę Radnych zgłaszających swoją „gotowość” do pełnienia comiesięcznych dyżurów -  na okres od lipca do grudnia 2017 roku.  

Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 26 czerwca 2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 czerwca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian do planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na rok 2017.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu  nr  6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

6. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z maja 2017 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione

9. Terminarz na lipiec  2017 roku.

10.Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego OZ na rok 2017,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany kwoty kosztu jednej sztuki balkonu w budynku niskim,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 11 „F”,

- 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego – na OZ 5LMN w części M,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na parterze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na pierwszym piętrze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia nowej stawki za najem lokalu użytk.  na OZ w paw. nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwawystosowała cztery pisma będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa. Nadto ROZ zaakceptowała treść odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 24 maja 2017 roku tj. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 

1 - nocnych hałasów emitowanych przez jedną z mieszkanek budynku nr 14,

2 - aktualnego statusu realizacji montażu wybiegu dla psów,

3 - konieczności przycięcia gałęzi lub całkowitego wycięcia brzozy rosnącej od balkonowej strony budynku nr 2 na wysokości klatki „I”.

 

Nadto ustalono również listę Radnych zgłaszających swoją „gotowość” do pełnienia comiesięcznych dyżurów -  na okres od lipca do grudnia 2017 roku.  

 

Zakończenie obrad.

                                                           

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Fundusz Aquanet

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki
w ramach funduszu Aquanet

 strona funduszu: http://funduszwodociagowy.pl

 

  Gdzie można złożyć wniosek?

 

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
z pracownikiem Caritas Poznańska,
pod numerem telefonu: 603 888 433 
 

lub bezpośrednio - adres: Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem
 • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez        Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane  należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub  administratora.

 

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 22.05.2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 22 maja 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
 2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia od Miasta Poznań w użytkowanie wieczyste działki nr 133 ob. Winiary, ark. mapy 36.
 4. Omówienie i podjecie decyzji w sprawie: remontu chodników, jak poniżej:

          a) za budynkiem  nr 4 – stanowią dojście do parkingu – od jego balkonowej strony,

          b) na tyłach przychodni od balkonowej strony budynku  nr 24,

          c) łącznika chodników prowadzących od bud. nr 4 i 6 w kierunku parkingu – narożnik. 

 1. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie: zmiany treści uchwały ROZ nr 60/16/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku dotyczącej zakresu prac remontowych na rzecz Wielkopolskiego Parku Sportu i Rekreacji – załącznikiem jest ww. uchwała.
 2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.
 3. Przyjęcie protokołu  nr  5/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
 4. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z kwietnia 2017 roku.
 5. Korespondencja skierowana do ROZ.
 6. Sprawy wniesione – w tym: sprawy dot. organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie kolejności dyżurów pełnionych podczas Festynu - przy stoisku ROZ.
 7. Terminarz na czerwiec  2017 roku.
 8. Zakończenie obrad.                                       

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
5 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 133 z obrębu Winiary, arkusz mapy 36,

   położonej  na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu

- 1 uchwała w sprawie: zgody na remont płotu położonego na granicy działek nr 149/8 i 147 arkusz mapy 36 z obrębu

   Winiary oraz ulepszenia w obcy środek trwały,

- 1 uchwała w sprawie: najmu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej,

- 2 uchwały w sprawie: najmu lokali użytkowych – na OZ 5LMN w części L i na OZ 21C,

Do Rady Osiedla skierowane były trzy pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała trzy pism będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 1. Kwestię ewentualnej tematyki, jaką mogą poruszać Członkowie Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. Głosowania nad dwoma projektami uchwał dotyczących działek na gruntach których,
  w przyszłości, Miasto Poznań miałoby realizować budowę krytej pływalni.
 3. Dzierżawy gruntu pod parkingiem strzeżonym położonym „vis a vis” budynku nr 23,

Zakończenie obrad.                                                          

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Godziny przyjęć w miesiącach lipiec i sierpień 2017r.

Godziny przyjęć w miesiącach:

LIPIEC – SIERPIEŃ

ADMINISTRACJE OSIEDLI,

ADMINISTRACJA OGÓLNA – Zarząd PSM "Winogrady" w tym:

DZIAŁ FINANSOWY
SEKCJA MIESZKANIOWA
DZIAŁ OPŁAT I ROZLICZANIA MEDIÓW

SEKCJA  WINDYKACJI

  poniedziałki       900 - 1700

wt.,śr.,czw.,pt.   900 – 1430

 

Za utrudnienia przepraszamy

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.