WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Docieplenie stropodachów na OWW

Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze informuje, że rozpoczęto prace polegające na dociepleniu stropodachów wentylowanych budynków nr 6, 7, 32, 35, 36 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.

Przewidywany termin wykonania prac:  18.05.2018 r.

Prace prowadzi firma:
BUDMIX Sp. zo.o.
ul. Lubelska 6
21-136 Firlej

 

Roczne odczyty co,cw,zw - marzec 2018

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

 TERMINY ODCZYTÓW

MARZEC 2018

os. Zwycięstwa 23 kl. A-G - 14 marca 2018r.

os. Zwycięstwa 23 kl. H-Ł - 15 marca 2018r.

II TERMINY ODCZYTÓW 

os. Zwycięstwa 13 - 12 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

 os. Zwycięstwa 15 - 19 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 16 - 19 marca 2018r. w godz. 19.00 - 20.00

os. Zwycięstwa 9 - 21 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 10 - 22 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 11 - 27 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

 os. Zwycięstwa 21 - 28 marca 2018r. w godz. 18.00 - 19.30

os. Zwycięstwa 22 - 4 kwietnia 2018r. w godz. 17.30 - 19.00

 

        O szczegółowym przedziale godzinowym ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

 

  Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Remont balkonów - os. Wichrowe Wzgórze budynek nr 11

Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze uprzejmie informuje, że od dnia 16 marca 2018 r. do końca października 2018 r. w budynku  nr 11 będą prowadzone prace budowlane związane z kapitalnym remontem balkonów. Przewidywany termin wykonania remontu jednego pionu balkonów to okres 1 miesiąca.

Czytaj więcej: Remont balkonów - os. Wichrowe Wzgórze budynek nr 11

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 13 lutego 2018r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu gospodarczego na 2018r - otwarte strefy aktywności tzw. "OSA".
  3A. Zatwierdzenie planu kosztów poszerzenia chodnika przy budynku Wilczak 13 pod miejsca postojowe .
  3B. Informację o projekcie uchwały krajobrazowej Rady Miasta Poznania.
  3C. Omówienie kolorystyki balkonów na budynku nr 14.
 4. Wolne głosy i wnioski .
 5. Zamknięcie posiedzenia.

protokołowała: Grażyna Augustyniak

pełen tekst znajduje się do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami

AUKCJA

AUKCJA NA LOKALE UŻYTKOWE W OSIEDLU POD LIPAMI

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B informuje , że w dniu 19.03.2018 r.  w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu , pawilon 108 A ( sala konferencyjna ) odbędzie się aukcja na wynajęcie lokali użytkowych położonych w pawilonie nr 104 i 108 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu o godzinie 1200 na lokal o powierzchni 11,00 m2 położony w pawilonie 104  , o godzinie 1220  na lokal o powierzchni 39,40 m2 położony w pawilonie 108 ( Lokale  przeznaczone są na działalność handlowo - usługową ) oraz o godzinie 1240 na teren o powierzchni do 3 m2 przed CHATĄ POLSKĄ w pawilonie 104 na sprzedaż owoców sezonowych. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości  500,- zł na lokal nr 1 , 3.000,- zł na lokal nr 2 ,  oraz 2.000,- zł na teren o powierzchni do 3 m2 na sprzedaż owoców sezonowych   w kasie Zarządu PSM "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B do dnia 19.03.2018 r. do godziny 1130 wraz z okazaniem dowodu wpłaty jak również przedstawieniem oryginału pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej , zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferenci zobowiązani są zapoznać się z istotnymi warunkami aukcji które są do odbioru w Administracji Osiedla Pod Lipami tel. 061 6303 - 343 , 061 6303 - 340

Wolne lokale użytkowe

Administracja Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi (piwnice) pod wynajem na działalność gospodarczą:

Czytaj więcej: Wolne lokale użytkowe

Stojaki na rowery przy bloku nr 3

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje wszystkie osoby, które korzystają z rowerów,  że przy bloku nr 3 ustawiono stojaki na rowery. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców prosimy o pozostawianie rowerów w wyznaczonym miejscu.

Remont balkonów - budynek 14

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje, że w marcu br. rozpoczął się remont balkonów w bloku mieszkalnym nr 14. Uprzejmie prosimy o uprzątnięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na balkonach.

ODCZYTY UZUPEŁNIAJĄCE - BUDYNEK NR 10

DRUGI TERMIN ODCZYTÓW

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że uzupełniające odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynku  nr 10   odbędą się  :

 

 W DNIU 26 MARCA 2018 R. W GODZINACH OD 1800 DO 1900

 Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach w całym przedziale godzinowym. Jednocześnie informujemy , że w przypadku nie odczytania podzielników zużycie energii cieplnej w danym mieszkaniu będzie szacowane wg maksymalnego zużycia energii w węźle cieplnym.

Aukcja na najem lokali użytkowych - 20.03.2018 r.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu ogłasza aukcje na wynajem lokali użytkowych na os. Wichrowe Wzgórze:

-        lokal w pawilonie nr 121 o powierzchni 70,5 m²,

-        boks nr 10 w pawilonie nr 121 o powierzchni 17,1 m²,

-        lokal w pawilonie nr 103 o powierzchni 132,0 m²,

-        lokal w pawilonie nr 103 o powierzchni 55,1 m² ,

-        boks nr 7 w pawilonie nr 121 o powierzchni 17,2 m².

Czytaj więcej: Aukcja na najem lokali użytkowych - 20.03.2018 r.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.