WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Oczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w bud. nr 11

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, które odbędą się w miesiącu styczniu 2018 r. w niżej wymienionych budynkach:

Czytaj więcej: Oczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w bud. nr 11

Roczne odczyty co,cw,zw - grudzień 2017/styczeń 2018

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

 

 II - TERMINY ODCZYTÓW

GRUDZIEŃ 2017

os. Zwycięstwa 8 - 19 grudnia 2017r. w godz. 18.00 - 19.30

os. Zwycięstwa 14 - 20 grudnia 2017r.w godz. 18.00 - 19.30

TERMINY ODCZYTÓW

STYCZEŃ 2018

os. Zwycięstwa 1 - 10 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 2 kl. A - H - 11 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 2 kl. I - N - 12 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 3 kl. A - F - 15 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 3 kl. G - L - 16 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 4 kl. A - B - 16 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 4 kl. C - F - 17 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 5 kl. A - B - 17 stycznia 2018r.

os. Zwycięstwa 5 kl. C - F - 18 stycznia 2018r.

       O szczegółowym przedziale godzinowym ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

  Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Harmonogram przeglądów oraz legalizacji wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Zwycięstwa 5G, 5 H,J, 5K

Administracja Osiedla Zwycięstwa uprzejmie informuje o terminach przegladów oraz legalalizacji wodomierzy lokalowych, które odbędą się w budynku Wspólnoty na os. Zwyciestwa 5 G, 5 H, J, 5 K według poniższego harmonaogramu:

Czytaj więcej: Harmonogram przeglądów oraz legalizacji wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os....

Wynajem nośnika reklamowego

Administracja Osiedla Przyjaźni informuje, że wynajmie tablicę reklamową o powierzchni ok. 12 m² w rejonie skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Mieszka I.

Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście u Kierownika Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 ( I piętro ) lub telefonicznie 61 6303 260, 61 6303 261.

Wolne lokale w Osiedlu Przyjaźni

Administracja Osiedla Przyjaźni informuje, że posiada do wynajęcia lokale:

   Wejście przez klatkę schodową:

 • budynek nr 10 wejście „M”         –   powierzchnia 54,20 m²;
 • budynek nr 13 wejście „Ł”          –   powierzchnia 28,10 m²;
 • budynek nr 18 wejście „N”         –   powierzchnia 54,20 m²;
 • budynek nr 21 wejście „C”         –   powierzchnia 41,90 m².

 

 

 Wnioski na wynajem ww. lokali prosimy składać
 w Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142.

 Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 61 6303 258.

Porządek obrad posiedzenia ROWW z dnia 30.10.2017 r.

Porządek obrad z posiedzenia Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze z dnia 30.10.2017 r. znajduje się w załączniku poniżej.

Wykaz wolnych lokali do wynajęcia na działalność gospodarczą

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

DO WYNAJĘCIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NA OSIEDLU WICHROWE WZGÓRZE

Czytaj więcej: Wykaz wolnych lokali do wynajęcia na działalność gospodarczą

Ważniejsze planowane przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjno - inwestycyjne Osiedla Przyjaźni na 2018r.

Ważniejsze planowane przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjno - inwestycyjne Osiedla Przyjaźni na 2018r.

Czytaj więcej: Ważniejsze planowane przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjno - inwestycyjne Osiedla Przyjaźni...

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 paźdzernika 2017r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 października 2017r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych  i i nnych oplat za najem lokali i dzierżawę terenu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za reklamy .
  5A. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia pomieszczenia położonego  w Os. Pod Lipami  7 kl. M Radzie Osiedla Nowe Winogrady Południe .
 6. Zaopiniowanie zestawienia zleceń bezprzetargowych na wykonanie robót budowlanych  i usług na rzecz PSM W-dy w Poznaniu za trzy kwartały 2017r .
 7. Wymiana drzwi w lokalach użytkowych .
 8. Rozpatrzenie pisma Apteki Elixir i sklepu mięsnego w paw. 104 dot. uciążliwości związanych z modernizacja paw. 104 i odłączeniem c.o.
 9. Wybór systemu remontów balkonów .
 10. Sprawa zagospodarowania terenu przy parkingu USI.
 11. Sprawa poprawy estetyki pawilonów handlowych przy rondzie Solidarności .
 12. Omówienie akcji sprzątania Osiedla .
 13. Sprawozdanie z "Akcji Lato 2017".
 14. Zaleglości czynszowe wg stanu na dzień 30.06.2017r, 31.08.2017r, 30.09.2017r .
 15. Wolne głosy i wnioski .
 16. Sprawy nieobjęte porządkiem posiedzenia .
 17. Zamknięcie posiedzenia .

pełen tekst protokolu znajduje sie do wglądu w Administracji Osiedla

protokołowała : Grażyna Augustyniak

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.