WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Zaproszenie na spotkanie w sprawie budowy basenu na os. Zwycięstwa

Rada Osiedla Nowe Winogrady Półnąc wraz z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie budowy basenu na terenie osiedla Zwycięstwa, które odbędzie się w poniedziałek 9 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa.

Serdecznie zapraszamy.

Pełna treść zaproszenia w załaczniku do artykułu

Poszerzenie chodnika na ulicy Wilczak 13

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że w ramach powiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie Wilczaka 13 z jednoczesnym uporządkowaniem terenu wykonuje poszerzenie chodnika dostosowując go do wymaganych przepisów dotyczących miejsc parkingowych.

 

 

Zakończenie prac malarskich OWW 4

 

W dniu 29 marca 2018 r. dokonano odbioru kolejnego etapu  robót malarskich wykonywanych na obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Wichrowe Wzgórze.

Tym razem przedstawiciele komisji odbiorowej uczestniczyli w odbiorze zakończonych prac w budynku nr 4.

Czytaj więcej: Zakończenie prac malarskich OWW 4

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 28.02.2018r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 28 lutego 2018 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Informacje i sprawy kierowane do Rady Nadzorczej.

3. Omówienie wniosków KK-S,PiCz - zaproszenie Kierownika ODK „Wiktoria” - w celu omówienia propozycji programu działania Domu Kultury.

3. Informacje i sprawy do i od Rady Nadzorczej.

4. Podjecie uchwały w sprawie: wniesienia uwag do propozycji zapisów Uchwały Krajobrazowej Rady Miasta Poznania.

5. Podjecie decyzji o przekazaniu Radzie Nadzorczej propozycji zapisów do Ordynacji Wyborczej PSM „Winogrady” w Poznaniu.

6. Informacja Kierowniczki ADM OZ w sprawie: ankiety dot. wybudowania parkingu  na terenie leżącym pomiędzy budynkami nr 15 i 16.

7. Przyjęcie wniosków poszczególnych Komisji: KGZ, KHiU, KWZCz i KR.

8. Przyjecie protokołu ROZ nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 roku.

9. Realizacja wniosków i uchwał ze stycznia 2018 roku.

10. Korespondencja skierowana do ROZ.

11. Sprawy wniesione.

12. Terminarz na marzec 2018 roku.

13. Zakończenie obrad.                                         

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zaopiniowania i wniesienia uwag do projektu Uchwały Krajobrazowej Miasta Poznania,

- 1 uchwała w sprawie:  ankiety dot. wykonania ok. 40 m. p. na terenie położonym między bud. nr 15 i 16 na Osiedlu Zwycięstwa,

- 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- 1 uchwała w sprawie: przedłużenia zgody na handel,

- 1  uchwała w sprawie: dzierżawy terenu w celu montażu „Paczkomatu”,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego  na os. Zwycięstwa 5 LMN w części 5 N,

- 1 uchwała w sprawie:wysokości stawek za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- 1 uchwała w sprawie: zgody na handel na tymczasowym targowisku.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała sześć pism stanowiących odpowiedzi na złożone wnioski lub pisma oraz 2 zaproszenia na marcowe posiedzenia komisji Rady Osiedla.

W sprawach wniesionych Radni poruszyli  m.in. sprawy:

1/ - kwestię zanieczyszczania powietrza przez koczujących w pobliżu Osiedla Zwycięstwa Romów spalających różne przedmioty i poczynienia w tej sprawie kroków zmierzających do ukrócenia tegoż procederu                                                                   

 2/ - sprawę  modernizacji boiska sportowego funkcjonującego w parku za Kościołem.

 Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Wyniki ankiety w sprawie utworzenia miejsc postojowych

 Administracja Osiedla Zwycięstwa w załączniku do niniejszego artykułu zamieszcza wyniki przeprowadzonej ankiety w sprawie utworzenia miejsc postojowych na terenie osiedla Zwycięstwa położonym między budynkami wysokimi nr. 15 i 16.

Ważniejsze przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjno - inwestycyjne Osiedla Przyjaźni zrealizowane w 2017r.

  1. Remont balkonów w budynkach 3, 4, 5, 10, 12 i 13.

  2. Przebudowa i remont elementów zewnętrznych przed wejściem do pawilonu 133.

  3. Termomodernizacja pawilonu 141B.

  4. Wymiana pokrycia dachu w budynkach 8, 9 i 20.

  5. Malowanie klatek schodowych i wymiana oświetlenia na LED w budynkach 11 i 13.

  6. Budowa miejsc postojowych i wymiana nawierzchni w rejonie pawilonu 141.

  7. Wymiana nawierzchni miejsc postojowych między budynkami 1 i 2.

  8. Wymiana nawierzchni syntetycznej trawy boiska przy budynku 13.

  9. Wymiana nawierzchni jezdni wzdłuż budynku 3 kl. N1-P.

10. Kontrola instalacji gazu i wentylacji.

11. Kontrola 5-letnia instalacji elektrycznej.

 

 

 

   

 

 

Wynajem nośnika reklamowego

Administracja Osiedla Przyjaźni informuje, że wynajmie tablicę reklamową o powierzchni ok. 12 m² w rejonie skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Mieszka I.

Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście u Kierownika Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 ( I piętro ) lub telefonicznie 61 6303 260, 61 6303 261.

Wolne lokale w Osiedlu Przyjaźni

Administracja Osiedla Przyjaźni informuje, że posiada do wynajęcia lokale:

Wejście przez klatkę schodową:

  • budynek nr 10 wejście „M”         –   powierzchnia 54,20 m²;
  • budynek nr 18 wejście „N”         –   powierzchnia 28,00 m²;
  • budynek nr 21 wejście „C”         –   powierzchnia 41,90 m².

 

 Wnioski na wynajem ww. lokali prosimy składać
 w Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142.

 Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 61 6303 258.

Remont balkonów - os. Wichrowe Wzgórze budynek nr 12

Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze uprzejmie informuje, że od dnia 3 kwietnia 2018 r.  w budynku  nr 12  będą prowadzone prace budowlane związane z kapitalnym remontem balkonów. Przewidywany termin wykonania remontu jednego pionu balkonów to okres 1 miesiąca.

Czytaj więcej: Remont balkonów - os. Wichrowe Wzgórze budynek nr 12

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.