WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Główne zadania remontowe na rok 2018

1. Malowanie klatek schodowych - bud. 3, 4, 5, 30.

2. Remont balkonów - bud. 11 i 12.

3. Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw wraz z wymianą ogrodzeń.

4. Docieplenie stropodachów - bud. 6, 7, 32, 35, 36.

5. Przeniesienie części pionów gazowych z wymianą pionów deszczowych i hydrantowych - bud. 20 i 21.

6. Kalibracja detektorów gazu - bud. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 i 31.

7. Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach - bud. 2, 4 i 5.

8. Wymiana zaworów podpionowych instalacji gazowej - bud. 12, 28, 29, 32, 33, 34 i 36.

9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń pozsypowych w bud. 17, 18, 19.

10. Remont instalacji odgromowej - budynki wysokie.

11. Legalizacja urządzeń pomiarowych w węzłach ciepłowniczych - wszystkie budynki.

 

ZAMIERZENIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2018 ROK W OSIEDLU POD LIPAMI

ZAMIERZENIA REMONTOWE W 2018 ROKU

 

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że w 2018 r. zamierza przeprowadzić w osiedlu następujące remonty i inwestycje  :

 

1. Wymiana domofonów w budynku przy ul. Wilczak 13

 

2. Wymiana okien w części pomieszczeń piwnic w budynku nr 5 ( klatki A - J ) 

 

3. Remont balkonów w budynku nr 14

 

4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 i 2  

 

5. Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Wilczak 13 

 

6. Legalizacja ciepłomierzy w węzłach cieplnych w budynkach 

 

7. Wymiana oświetlenia w piwnicach i na klatkach schodowych na

    oprawy typu LED z czujnikiem ruchu w budynku przy ul. Wilczak 13 

 

8. Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Do Alei 

    

 

Informacja dotycząca wycinki drzew pomiędzy budynkami nr 10 i 11

Administracja Osiedla Wichrowe Wzgórze informuje, że wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie zgody na wycięcie niżej wymienionych drzew, stanowiących uciążliwą przeszkodę w odprowadzaniu ścieków z budynku nr 10:

1. Jarząb pospolity - obwód pnia 69 cm,

2. Jabłoń dzika - obwód pni 64 i 56 cm,

3. Jabłoń dzika - obwód pni 60 i 67 cm,

4. Jabłoń dzika -obwód pni 61 i 48 cm.

Krzysztof Krajniak - nowy Kierownik Osiedla Wichrowe Wzgórze

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVK Winogrady.
 

KOMUNIKAT

Zawiadamiamy, że w miesiącu lutym 2018 r zostaną dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zużycia energii cieplnej i wody w budynkach nr 14, 17 i 25 w następujących terminach:

bud. nr 14 w terminie     5 - 7.02.2018 r

bud. nr 17     -,,-              8 - 9.02.2018 r

 bud. nr 25    -,,-                   5.02.2018 r

Odczyty odbędą się w godz. 10.00 do 20.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu.

Odczyty wykonuje Firma Energosystem tel.61-6 514-400.

BOŻE NARODZENIE 2017

Odczyty w styczniu 2018 r

Zawiadamiamy, że w miesiacu styczniu 2018 r zostana dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zuzycia energii cieplnej i wody w budynkach nr: 9, 10, 16 i 18 w następujących terminach:

bud. nr    9 A - B w terminie  18.01.2018 r

bud. nr    9 C - F      -,,-         19.01.2018 r

bud. nr 10 A - B      -,,-          19.01.2018 r

bud. nr 10 C - H      -,,-          22.01.2018 r

bud. nr 16               -,,-          4 - 5.01.2018 r

bud. nr 18               -,,-          8 - 9.01.2018 r

Odczyty odbędą się w godz. 9.00 do 18.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu. Odczyty wykonuje Firma Energosystem - tel.61-6-514-400.

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.