WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

FUNDUSZ AQUANET

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki 
w ramach funduszu Aquanet

 strona funduszu: http://funduszwodociagowy.pl

 

  Gdzie można złożyć wniosek?

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego 
z pracownikiem Caritas Poznańska,

pod numerem telefonu: 603 888 433 
 

lub bezpośrednio - adres: Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem
 • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez        Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane  należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub  administratora.

 

 

Fundusz Aquanet

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki
w ramach funduszu Aquanet

 strona funduszu: http://funduszwodociagowy.pl

 

  Gdzie można złożyć wniosek?

 

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
z pracownikiem Caritas Poznańska,
pod numerem telefonu: 603 888 433 
 

lub bezpośrednio - adres: Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem
 • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez        Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane  należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub  administratora.

 

 

AUKCJA

 

 

Aukcja

Administracja Osiedla Kosmonautów ogłasza aukcję
na wynajem lokalu użytkowego w Pasażu Handlowym

 

lokal nr 104 B/21 o powierzchni 7,50 m2.

 

Aukcja odbędzie się w siedzibie Administracji Osiedla

6 września 2017 roku (środa)  godz. 12.00.

Informacji o warunkach aukcji najmu udziela Administracja,

pokój 206,   telefon   61 63 03 333.

PSM „Winogrady” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Informacja

 

Informuje, że od drugiej połowy sierpnia 2017 roku  na Osiedlu Kosmonautów w budynkach:

 

OK. nr    4

OK. nr    5

OK. nr    6

OK. nr    7

OK. nr    8

OK. nr  12

OK. nr  13

 

rozpocznie się legalizacja wodomierzy.        

 

Prace będą nieodpłatnie wykonywać pracownicy Pogotowia Technicznego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „WINOGRADY” w dni powszednie w przedziale czasowym od godz. 15,30 do godz. 20,00.

 

Bardziej szczegółowe informacje (tygodniowe) będą wywieszane na klatkach schodowych budynków.

 

Prosimy o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia prac i o przygotowanie dostępu do wodomierzy.

 

Osoby wynajmujące lokale mieszkalne zobowiązane są do powiadomienia właściciela mieszkania o wymianie wodomierzy.

 

 

Brak wymiany wodomierzy spowoduje szacunkowe naliczanie zużytej wody i ryczałtowe opłaty od kilku do kilkunastu tys. zł.

INFORMACJA

Informujemy, że od drugiej połowy sierpnia 2017 roku w niżej wymienionych budynkach na Osiedlu Kosmonautów rozpocznie się legalizacja zamontowanychwodomierzy, w dni powszednie w przedziale czasowym od godz. 15.30 do 20.00.

Spis budynków przewidzianych do legalizacji wodomierzy:

OK 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

Komunikat !!!

Zawiadamiamy, że w miesiącu sierpniu 2017 rzostaną dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zużycia energii cieplnej i wody w budynku nr OK 19  w następujących terminach:

bud. nr 19 klatka A - F   w terminie  29.08.2017r

bud. nr 19 klatka G - L      -,,-           30.08.2017r

Odczyty odbęda się w godz. 9.00 do 18.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu.

Odczyty dokonuje Firma Energosystem - tel. 61-6 514- 400.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 22.05.2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 22 maja 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
 2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia od Miasta Poznań w użytkowanie wieczyste działki nr 133 ob. Winiary, ark. mapy 36.
 4. Omówienie i podjecie decyzji w sprawie: remontu chodników, jak poniżej:

          a) za budynkiem  nr 4 – stanowią dojście do parkingu – od jego balkonowej strony,

          b) na tyłach przychodni od balkonowej strony budynku  nr 24,

          c) łącznika chodników prowadzących od bud. nr 4 i 6 w kierunku parkingu – narożnik. 

 1. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie: zmiany treści uchwały ROZ nr 60/16/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku dotyczącej zakresu prac remontowych na rzecz Wielkopolskiego Parku Sportu i Rekreacji – załącznikiem jest ww. uchwała.
 2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.
 3. Przyjęcie protokołu  nr  5/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
 4. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z kwietnia 2017 roku.
 5. Korespondencja skierowana do ROZ.
 6. Sprawy wniesione – w tym: sprawy dot. organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie kolejności dyżurów pełnionych podczas Festynu - przy stoisku ROZ.
 7. Terminarz na czerwiec  2017 roku.
 8. Zakończenie obrad.                                       

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
5 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 133 z obrębu Winiary, arkusz mapy 36,

   położonej  na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu

- 1 uchwała w sprawie: zgody na remont płotu położonego na granicy działek nr 149/8 i 147 arkusz mapy 36 z obrębu

   Winiary oraz ulepszenia w obcy środek trwały,

- 1 uchwała w sprawie: najmu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej,

- 2 uchwały w sprawie: najmu lokali użytkowych – na OZ 5LMN w części L i na OZ 21C,

Do Rady Osiedla skierowane były trzy pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała trzy pism będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 1. Kwestię ewentualnej tematyki, jaką mogą poruszać Członkowie Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. Głosowania nad dwoma projektami uchwał dotyczących działek na gruntach których,
  w przyszłości, Miasto Poznań miałoby realizować budowę krytej pływalni.
 3. Dzierżawy gruntu pod parkingiem strzeżonym położonym „vis a vis” budynku nr 23,

Zakończenie obrad.                                                          

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Godziny przyjęć w miesiącach lipiec i sierpień 2017r.

Godziny przyjęć w miesiącach:

LIPIEC – SIERPIEŃ

ADMINISTRACJE OSIEDLI,

ADMINISTRACJA OGÓLNA – Zarząd PSM "Winogrady" w tym:

DZIAŁ FINANSOWY
SEKCJA MIESZKANIOWA
DZIAŁ OPŁAT I ROZLICZANIA MEDIÓW

SEKCJA  WINDYKACJI

  poniedziałki       900 - 1700

wt.,śr.,czw.,pt.   900 – 1430

 

Za utrudnienia przepraszamy

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.