WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Porządek posiedzenia Rady Osiedla Przyjaźni z dnia 24.01.2017r.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z 19.12.2016r.

Czytaj więcej: Porządek posiedzenia Rady Osiedla Przyjaźni z dnia 24.01.2017r.

Energosystem - dane kontaktowe

Firma prowadząca odczyty zużycia podzielników ciepła i wodomierzy:

"ENERGOSYSTEM"
ulica Nieszawska 10
61 - 021 Poznań

tel. 61 6 514 400; fax.61 6 514 410

Odczyty podzielników ciepła i wodomierzy

Stałe coroczne terminy odczytów dla poszczególnych budynków na Osiedlu Przyjaźni:

* marzec -  budynek nr 15

* kwiecień - budynek nr 16,17,20,21,22,23

* czerwiec - budynek nr 3,4

* wrzesień - budynek nr 2,5,12,13

* październik - budynek nr 6,7,9

* listopad - budynek nr 1,8,10

* grudzień - budynek nr 11,14,18,19

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny

PSM „Winogrady” w Poznaniu informuje, że Członkowie 
Spółdzielni mogą ubiegać się o zryczałtowany dodatek 
energetyczny, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. 
Przysługuje on odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,

czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Czytaj więcej: DODATEK ENERGETYCZNY

Porządek obrad posiedzenia ROWW z dnia 24.10.2016 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 26.09. 2016 r. – do wglądu w Administracji Osiedla.

3. Spotkanie z Prezesem Zarządu PSM „Winogrady" w Poznaniu – Panem Janem Marciniakiem w sprawie przedstawienia stanowiska Zarządu w sprawie uzgodnienia wjazdu na drogę wewnętrzną przy Zespole Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 37, w związku z planowaną przebudową i rozbudową szkoły.

4. Komisja Windykacji.

   4.1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od uregulowanych  zaległości czynszowych.

   4.2. Informacje bieżące komisji.

5. Komisja Handlu i Usług, Porządku i Czystości.

   5.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych.

   5.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku USI Spółdzielni Wielobranżowej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż choinek.

   5.3. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia reklam.

  5.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla dotyczącego oznakowania terenu osiedlowej górki.

   5.5. Informacje bieżące komisji.

6. Komisja Kulturalno – Samorządowa.

   6.1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o rozważenie  zmiany uchwały nr 28 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania akcji Zima i akcji Lato w planach gospodarczych i działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady" w Poznaniu.

   6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wywieszania flag w dniu 15 sierpnia.

  6.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej i utworzenia na ternie osiedla miejsca pamięci osób zasłużonych.

   6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu powierzchni w Osiedlowym Domu Kultury „Bajka"

   6.5. Informacje bieżące komisji.

7. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

   7.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę stacji rowerowej przy ul. Murawa

   7.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie uporządkowania drzew i ograniczenia ilości spowalniaczy.

   7.3. Informacja na temat robót zleconych wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

   7.4. Informacje bieżące komisji.

8. Komisja Rewizyjna.

   8.1. Informacje bieżące komisji.

9. Bieżąca korespondencja.Informacje bieżące i sprawy wniesione:

   10.1. Kierownictwa Osiedla.

   10.2. Członków Rady Osiedla.

   10.3. Członków Rady Nadzorczej.

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.