WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Informacja na temat wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste

Informacja na temat wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi znacznego wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste, Zarząd Spółdzielni informuje, że problem ten nie dotyczy mieszkańców PSM „Winogrady”. Dzięki nabyciu prawa własności gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, przy zastosowaniu 95 % bonifikaty uchwalonej przez Radę Miasta Poznania, wzrost opłat za użytkowanie wieczyste nie obejmuje tych gruntów. Wyjątek stanowi budynek położony na osiedlu Zwycięstwa 19a, gdzie grunt zostanie nabyty na własność po zakończeniu postępowania o zwrot nieruchomości.

Natomiast w przypadku innych spółdzielni, które nie nabyły prawa własności gruntów przed wyodrębnieniem pierwszego lokalu, wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste może być rzeczywiście drastyczny i po przeszacowaniu wartości prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Poznań może sięgać nawet 1000%, a w niektórych wypadkach jest jeszcze wyższy.

W Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”, dzięki nabyciu tych gruntów na własność, zarówno osoby chcące nabyć prawo odrębnej własności lokalu, jak i posiadające własnościowe prawo do lokalu, nie są dotknięte podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.