WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej
mogą ubiegać się o pomoc w


Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Filia Stare Miasto,

ul. Kościuszki 103, 61 – 717 Poznań

tel. 61 850-36-17 Punkt przyjmowania mieszkańców
osiedle Kosmonautów 4 klatka.O. 
(w piwnicy), 


tel. (61) 826-66-48.

Szczegółowe informacje można znaleźć na http://www.mopr.poznan.pl

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.