WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe


Sprawy te prowadzą: sekcja mieszkaniowa i dział finansowy Zarządu Spółdzielni

(os.Przyjaźni pawilon 125B, pokój nr 127 i 111, tel. 061 6303-219 , 061 6303-206).Sekcja mieszkaniowa zajmuje się w szczególności:

 • udzielaniem informacji w sprawach członkowskich i mieszkaniowych,
   
 • wpisywaniem do rejestru osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu, współmałżonków osób będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje wspólne prawo do lokalu,

 • przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły odrębną nieruchomość lokalową i wystąpiły do Spółdzielni z takim roszczeniem, 

 • potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   
 • ustanawianiem lokatorskich spółdzielczych praw do lokali,
   
 • przepisaniem lokatorskiego prawa do lokalu w związku z rezygnacją z członkostwa w  Spółdzielni lub śmiercią członka,
 • zamianami spółdzielczych praw do lokali,
   
 • wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do założenia księgi wieczystej na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
   
 • kompletowaniem i weryfikacją dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych przenoszących spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu,


Jak załatwić sprawę w sekcji mieszkaniowej ?

 
 • kupiłeś lub otrzymałeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze darowizny lub spadkobrania, powinieneś zgłosić się do nas celem wypełnienia odpowiednich formularzy oraz do działu finansowego celem przedłożenia aktu notarialnego
  lub prawomocnego postanowienia Sądu, na podstawie których Zarząd Spółdzielni wyda potwierdzenie nabycia własnościowego prawa do lokalu i wpisze właściciela w rejestr członków Spółdzielni.

 • kupiłeś lub otrzymałeś odrębną nieruchomość lokalową, a chcesz być członkiem Spółdzielni, musisz złożyć deklaracje przystąpienia do Spółdzielni,
   
 • chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka powinieneś złożyć oświadczenie, mówiące o tym, że prawo do lokalu przysługuje Tobie razem z małżonkiem, 
   
 • jesteś członkiem Spółdzielni i chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej, wspólnie z Tobą zamieszkałej i prowadzącej z Tobą wspólne gospodarstwo domowe, powinieneś zgłosić się do nas celem złożenia rezygnacji z członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
  Osoba, która ubiega się o członkostwo i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu winna wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz stosowne formularze. Ponadto powinieneś przedłożyć w Spółdzielni operat szacunkowy określający wartość rynkową Twego lokalu, na podstawie którego dział finansowy ustali wysokość wkładu mieszkaniowego, będącego przedmiotem darowizny dokonanej przez Ciebie na rzecz osoby bliskiej, która to darowizna podlega opodatkowaniu,
   
 • pamiętaj, że w przypadku zgonu członka Spółdzielni lub jego współmałżonka, którym wspólnie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu istnieje konieczność uregulowania spraw członkowskich i finansowych w terminie 1 roku od daty zgonu

  - w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do nas z decyzją o przydziale mieszkania i aktem zgonu,
   
 • pamiętaj, jeżeli Twoje małżeństwo zostało rozwiązane, a posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, to musisz zgłosić się do nas w terminie 1 roku z wyrokiem rozwiązującym Twoje małżeństwo i podziałem majątku wspólnego,
   
 • jeśli zakładasz księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na Twój wniosek wystawimy Ci zaświadczenie o położeniu i wielkości lokalu,

 • jeśli potrzebujesz zaświadczenie potwierdzające Twoje spółdzielcze prawo do lokalu, wystawimy je na wniosek uprawnionej osoby,
   
 • posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu musisz złożyć wniosek i przyjść ze współmałżonkiem, z przydziałem mieszkania oraz dowodami osobistymi w celu podania niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, a dział finansowy poda wymagane kwoty niezbędne do przekształcenia prawa.
 


Dział finansowy zajmuje się w szczególności:
 
 • ustalaniem wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
   
 • udzielaniem informacji związanych z przekształceniem prawa do lokalu z lokatorskiego i własnościowego w prawo odrębnej własności,
   
 • wydawaniem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży, darowizn, zamian,...
   
 • przyjmowaniem aktów notarialnych sprzedaży, darowizn, zamian,... - przyjmowaniem aktów notarialnych sprzedaży, darowizn, zamian i ich opracowywanie przed przedłożeniem dokumentów Zarządowi

 
Jak załatwić sprawę w dziale finansowym ? 

 • chcesz znać aktualną wysokość wkładu mieszkaniowego za Twoje mieszkanie lokatorskie musisz zlecić wycenę rzeczoznawcy majątkowemu, który ustali wartość rynkową lokalu,
   
 • aby ustalić wkład budowlany za Twoje mieszkanie własnościowe musisz zlecić wycenę swojego mieszkania rzeczoznawcy majątkowemu, aby ustalił wartość rynkową posiadanego lokalu,
   
 • na przekształcenie prawa do lokalu z lokatorskiego w odrębną własność należy wpłacić:

 •  - zaległości z w opłatach za użytkowanie lokalu, 

 • - kwotę za grunty zakupione przez Spółdzielnię przypadające na dany lokal,

  - nominalną kwotę umorzenia przypadającego na dany lokal,

  - koszty dokumentów przygotowywanych przez ZGiKM GEOPOZ,

  - kwotę nie wpłaconej części wkładu mieszkaniowego dot. zabudowy korytarza,
   
 • na przekształcenie prawa do lokalu z własnościowego w odrębną własność należy wpłacić:

  -  zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu,

  - kwotę za grunty zakupione przez Spółdzielnię przypadające na dany lokal,

  - koszty dokumentów przygotowywanych przez ZGiKM GEOPOZ

  - kwotę nie wpłaconej części wkładu budowlanego dot. zabudowy korytarza,
   
 • zbywasz własnościowe prawo do lokalu
  przyjdź z oryginałem przydziału mieszkania, książeczką opłat za użytkowanie lokalu (wpłata za bieżący miesiąc), dowodem wpłaty na spłatę gruntów,imieniem i nazwiskiem osoby nabywającej mieszkanie oraz swoim dowodem osobistym - wydamy zaświadczenie, potwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu i że zbywany lokal nie jest zadłużony.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.