WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny

PSM „Winogrady” w Poznaniu informuje, że
Mieszkańcy 
Spółdzielni 
mogą ubiegać się o zryczałtowany dodatek 

energetyczny, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. 
Przysługuje on odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,

czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

mającą na celu częściową rekompensatę kosztów

zakupu energii elektrycznej.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną 

umową kompleksową lub umową sprzedaży energii

elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca 

dodatek mieszkaniowy;

- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest

osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966

z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje

w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 

Aby otrzymać dokładne informacje lub złożyć dokumenty należy

zgłosić się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum

Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich

Świętych 1

 http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pomoc-mieszkaniowa/zryczaltowany-dodatek-energetyczny

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną

pod numerem telefonu: 61 646-33-44.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.