WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

DODATEK MIESZKANIOWY

DODATEK MIESZKANIOWY

przejście na stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń:
 
link
 

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Numer telefonu 61 646 33 44

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny

PSM „Winogrady” w Poznaniu informuje, że
Mieszkańcy 
Spółdzielni 
mogą ubiegać się o zryczałtowany dodatek 

energetyczny, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. 
Przysługuje on odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,

czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Czytaj więcej: DODATEK ENERGETYCZNY

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.