WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Wymiana stolarki okiennej

Sprawę wymiany stolarki okiennej przez członków Spółdzielni oraz wysokość partycypacji Spółdzielni w kosztach tej wymiany określa "Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw w lokalach oraz rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale mieszkalne".


Udział Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki okiennej polega

Czytaj więcej: Wymiana stolarki okiennej

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.