WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

SOKIK uchyla decyzję Prezesa UOKiK...

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 3.10.2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający w całości decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z

dn. 26.09.2011 r. w sprawie stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję i nałożenia na spółdzielnię kary w wysokości 146000 zł. W trakcie rozprawy prezes PSM „Winogrady” p. Jan Marciniak oraz pełnomocnicy p. Paweł Suchorski (kierownik WTvK) oraz adwokat Andrzej Spychała podtrzymali dotychczasowe stanowisko w sprawie oraz wskazali liczne błędy i bezzasadność decyzji Prezesa UOKiK, wnosząc o uchylenie tej decyzji w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie oraz wniosek PSM "Winogrady"

i wydał wyrok na korzyść PSM „Winogrady” uchylając decyzję Prezesa UOKiK w całości. W ustnym uzasadnieniu Sąd potwierdził m. in. że PSM „Winogrady” nie można zarzucić działań, za które wymierzono karę, oraz że sprawy objęte decyzją powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem obowiązujących wówczas przepisów Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Sąd wskazał także, że nie można uznać, aby działania PSM „Winogrady” naruszały przepisy prawa.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_prasowy_04.10.16.pdf)komunikat_prasowy_04.10.16.pdf[ ]70 Kb10/06/16 10:50

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.