WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg ograniczony na najem powierzchni użytkowej na os. Zwycięstwa 125.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu ogłasza przetarg ograniczony na najem powierzchni użytkowej na parterze i pierwszym piętrze nowo budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej na os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu.

Wynajmiemy całą powierzchnię na parterze ok. 300 m², jako jeden lokal użytkowy lub jako dwa odrębne, niezależne lokale (o powierzchniach 110 m2 i 190 m2) wraz z miejscami postojowymi i powierzchnię na pierwszym piętrze około 180 m2jako jeden lokal użytkowy lub jako cztery odrębne, niezależne lokale (po 45 m2) wraz z miejscami postojowymi oraz lokal o powierzchni około 20 m2 na piętrze pawilonu wraz z miejscem postojowym.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w terminie i wysokości podanej w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

W lokalu / lokalach nie mogą być prowadzone działalności: salony gier, kasyna i działalności prawem zastrzeżone w tym handel narkotykami i substancjami odurzającymi, a także substancjami psychotropowymi bez odpowiednich zezwoleń regulowanych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U.2005 Nr 179 z późniejszymi zmianami).

Oferta z dopiskiem: "Przetarg na najem powierzchni handlowo-usługowej i miejsc postojowych w pawilonie nr 125 na os. Zwycięstwa w Poznaniu" powinna być zabezpieczona i złożona do dnia: 23 maja 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu PSM "Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B lub nadesłana pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa powyżej.

Po odbiór materiałów przetargowych, zawierających Szczegółowe Warunki Przetargowe, prosimy zgłaszać się w Administracji Os. Zwycięstwa – 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A  pok.10 lub pok. 2.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są pod numerami tel. 61 6303 292 i 61 6303 282.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa – Osiedle Zwycięstwa pawilon 116 A (sala konferencyjna).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.