WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2017 -sprawozdania i projekty uchwał

 

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które są przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków  są wyłożone do wglądu na 14 dni przed jego rozpoczęciem, zgodnie z § 76 ust. 5 statutu Spółdzielni w administracjach poszczególnych osiedli  
i w siedzibie Zarządu
(os. Przyjaźni pawilon 125B  w Poznaniu, pokój 218, II p.)

oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni

W związku z pytaniami dotyczącymi autorstwa projektów uchwał w sprawie zmian statutowych wyjaśniamy, że:

Projekt uchwały nr 2 w sprawie: uchwalenia zmiany statutu Spółdzielni (§ 27 dodanie  ust. 7, § 38 dodanie ust. 3) – propozycja zgłoszona przez Zarząd Spółdzielni,

Projekt uchwały nr 3 w sprawie: uchwalenia zmiany statutu Spółdzielni (§ 70 ust. 4 ,  § 81 ust. 1) – propozycja zgłoszona przez Radę Osiedla Pod Lipami,

Projekt uchwały nr 4 w sprawie: uchwalenia zmiany statutu Spółdzielni (§ 90 ust. 3 pkt 8) – propozycja zgłoszona przez Radę Nadzorczą,

Projekt uchwały nr 5 w sprawie: uchwalenia zmiany statutu Spółdzielni (§ 94 dodanie ust. 3) – propozycja zgłoszona przez Radę Osiedla Pod Lipami.


(W celu otwarcia załączonych plików należy wejść w powyższy tytuł wiadomości)

 1.  Porządek obrad
 2.  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni
 3.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 4.  Informacja o badaniu sprawozdania finansowego za rok 2016
 5.  Przedstawienie wyników lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
 6.  Sprawozdanie Rady Osiedla Zwycięstwa
 7.  Sprawozdanie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze
 8.  Sprawozdanie Rady Osiedla Kosmonautów
 9.  Sprawozdanie Rady Osiedla Pod Lipami
 10.  Sprawozdanie Rady Osiedla Przyjaźni
 11.  Projekty uchwał Zarządu ( objęte pkt. 4, 8, 15 i 16 porządku obrad)  
 12.  Projekty uchwał zgłoszone  przez członków i organy Spółdzielni
 13. Lista kandydatów do Rady Osiedla Pod Lipami kadencja 2016-2019 - wybory uzupełniąjace
Załączniki:
Pobierz plik (1-PORZADEK OBRAD WZ 2017.pdf)1-PORZADEK OBRAD WZ 2017.pdf[ ]77 Kb05/09/17 14:42
Pobierz plik (2-sprawozdanie z dzialalnosci Spoldzielni za 2016 rok.pdf)2-sprawozdanie z dzialalnosci Spoldzielni za 2016 rok.pdf[ ]1539 Kb05/09/17 14:42
Pobierz plik (3-sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf)3-sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf[ ]586 Kb05/09/17 14:43
Pobierz plik (4-opinia bieglego rewidenta.pdf)4-opinia bieglego rewidenta.pdf[ ]481 Kb05/09/17 14:43
Pobierz plik (5-list polustracyjny.pdf)5-list polustracyjny.pdf[ ]276 Kb05/09/17 14:43
Pobierz plik (6.1-sprawozdanie Rady OZ.pdf)6.1-sprawozdanie Rady OZ.pdf[ ]291 Kb05/09/17 14:51
Pobierz plik (6.2-sprawozdanie Rady OWW.pdf)6.2-sprawozdanie Rady OWW.pdf[ ]294 Kb05/09/17 14:51
Pobierz plik (6.3-sprawozdanie Rady OK.pdf)6.3-sprawozdanie Rady OK.pdf[ ]547 Kb05/09/17 14:51
Pobierz plik (6.4-sprawozdanie Rady OPL.pdf)6.4-sprawozdanie Rady OPL.pdf[ ]167 Kb05/09/17 14:52
Pobierz plik (6.5-sprawozdanie Rady OP.pdf)6.5-sprawozdanie Rady OP.pdf[ ]654 Kb05/09/17 14:52
Pobierz plik (7-projekty uchwal Zarzadu.pdf)7-projekty uchwal Zarzadu.pdf[ ]5225 Kb05/10/17 11:24
Pobierz plik (8-projekty uchwal zgloszone przez czlonkow Spoldzielni.pdf)8-projekty uchwal zgloszone przez czlonkow Spoldzielni.pdf[ ]1600 Kb05/16/17 09:14
Pobierz plik (9-LISTA KANDYTAOW DO ROPL WYBORY UZUPELNIAJACE.pdf)9-LISTA KANDYTAOW DO ROPL WYBORY UZUPELNIAJACE.pdf[ ]122 Kb05/17/17 14:57

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty Europejskie



PSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.