WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

PCŚ WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PCŚ PRZY UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ.


Od 17 lutego 2017 roku do dyspozycji mieszkańców miasta Poznania po generalnym remoncie i modernizacji udostępniony został punkt obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Od teraz Poznaniacy będą mogli korzystać równolegle z dwóch punktów obsługi klientaprzy ul. Małachowskiego 10 oraz Wszystkich Świętych 1.

Czytaj więcej: PCŚ WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

SOKIK uchyla decyzję Prezesa UOKiK...

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 3.10.2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający w całości decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z

Czytaj więcej: SOKIK uchyla decyzję Prezesa UOKiK...

KOLEJNA NAGRODA

 Decyzją członków Kapituły

I Ogólnopolskiego Konkursu

 Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka

 organizowanego przez

 Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „WINOGRADY”

w Poznaniu

 została laureatem tego konkursu

Czytaj więcej: KOLEJNA NAGRODA

OTRZYMANA NAGRODA

Informujemy o przyznaniu naszej Spółdzielni przez  MESIĘCZNIK

"ADMINISTRATOR" 

tytułu:   "LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2016"

 

Czytaj więcej: OTRZYMANA NAGRODA

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014.

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu naszej Spółdzielni nagrody miesięcznika "Administrator"

tytułu

Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014  

w kategorii 

Czytaj więcej: Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014.

Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

 

W dniu 30 stycznia 2013 roku w Belwederze
odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów
   „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
    Konkurs został objęty patronatem
 przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
 Wśród laureatów była tylko jedna spółdzielnia-

Czytaj więcej: Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Tytuł " DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012" dla PSM "Winogrady"...

Z przyjemnością informujemy  o przyznaniu naszej Spółdzielni przez  Dziennik Gazeta Prawna

tytułu   "DOBRA  SPÓŁDZIELNIA  2012 ",

co potwierdza załączony dyplom.

W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego tytułu podano:

Czytaj więcej: Tytuł " DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012" dla PSM "Winogrady"...

Dofinansowanie projektu Spółdzielni z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Dofinansowanie projektu Spółdzielni z Europojskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Niniejszym informuje się, że w dniu 14 grudnia 2011r. w Poznaniu pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
a Beneficjentem: Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady”
w Poznaniu
podpisana została Umowa nr UDA-RPWP.03.02.02-30-014/10-00
o dofinansowanie Projektu
pt.:
„Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”
Działanie 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"
Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1. 259. 956,48 PLN
z czego:
• kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 780.371,49 PLN, co stanowi nie więcej niż 75,93% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu ustalony został na:
• rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 06 lipca 2010r.
• rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 30 września 2010r.
• zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 czerwca 2011r.
• zakończenie finansowe realizacji Projektu: 29 lipca 2011r.

Beneficjent: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Os. Przyjaźni 12A,
adres do korespondencji : 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni pawilon 125 B,
tel. 61 6303 230.

Aneksem  nr UDA-RPWP.03.02.02-30-014/10-01   z dnia 21.05.2012r wprowadzono:
1. całkowita wartość Projektu wynosi: 1. 007. 301,54 PLN z czego:

 • całkowite  wydatki kwalifikowalne wynoszą : 701.732,76 PLN
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 532.825,68 PLN, co stanowi nie więcej niż  75,93%  wydatków kwalifikowalnych ,
 • wkład własny: 168.907,08 PLN,

2. okres realizacji Projektu:

 • rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01 lipca 2010r.,
 • rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 27 października  2010r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 listopada 2011r.
 • zakończenie finansowe realizacji Projektu: 13 grudnia 2011r.

 

Szanowni Mieszkańcy będący właścicielami lokali z założoną księgą wieczystą.....

Szanowni Mieszkańcy
będący właścicielami lokali mieszkalnych z założoną księgą wieczystą,

Uprzejmie informujemy, że w przypadku posiadania przez Państwa zadłużenia , wierzyciele mogą skierować egzekucję bezpośrednio do Państwa lokalu uzyskując wpis o wszczęciu postępowania egzekucyjnego
w księdze wieczystej.

Celem tej informacji jest zwrócenie Państwa uwagi na niebezpieczeństwo utraty swojego mieszkania w przypadku posiadania zadłużenia wobec różnych podmiotów.

O Spółdzielni

Zatwierdzony w 1962 roku Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania wyznaczając etapy rozwoju stolicy Wielkopolski do 1980 roku, wyznaczył nowe tereny rozbudowy miasta na obszarze Winograd z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Za wyborem tego obszaru przemawiał brak większych inwestycji na tym terenie, dobre warunki klimatyczne, odległość od śródmieścia.

W grudniu 1966 roku, po dwóch latach prac nad projektem

Czytaj więcej: O Spółdzielni

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.