WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 paźdzernika 2017r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 października 2017r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych  i i nnych oplat za najem lokali i dzierżawę terenu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za reklamy .
  5A. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia pomieszczenia położonego  w Os. Pod Lipami  7 kl. M Radzie Osiedla Nowe Winogrady Południe .
 6. Zaopiniowanie zestawienia zleceń bezprzetargowych na wykonanie robót budowlanych  i usług na rzecz PSM W-dy w Poznaniu za trzy kwartały 2017r .
 7. Wymiana drzwi w lokalach użytkowych .
 8. Rozpatrzenie pisma Apteki Elixir i sklepu mięsnego w paw. 104 dot. uciążliwości związanych z modernizacja paw. 104 i odłączeniem c.o.
 9. Wybór systemu remontów balkonów .
 10. Sprawa zagospodarowania terenu przy parkingu USI.
 11. Sprawa poprawy estetyki pawilonów handlowych przy rondzie Solidarności .
 12. Omówienie akcji sprzątania Osiedla .
 13. Sprawozdanie z "Akcji Lato 2017".
 14. Zaleglości czynszowe wg stanu na dzień 30.06.2017r, 31.08.2017r, 30.09.2017r .
 15. Wolne głosy i wnioski .
 16. Sprawy nieobjęte porządkiem posiedzenia .
 17. Zamknięcie posiedzenia .

pełen tekst protokolu znajduje sie do wglądu w Administracji Osiedla

protokołowała : Grażyna Augustyniak

WILCZAK 17 - ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu Os. Przyjaźni 125 B 61–686 Poznań zaprasza Państwa do złożenia oferty na najem powierzchni użytkowych  w nowo wybudowanym budynku biurowo – usługowym z podziemną halą garażową przy ul. Wilczak 17.

Ostatnie wolne lokale o powierzchniach ok. 96 m2 i ok. 61 m2 znajdują się na V kondygnacji budynku biurowo – usługowego „Zielony Szeląg”.

Lokal o powierzchni ok. 96 m2 jest „wykończony pod klucz” – do wynajęcia od zaraz; wyposażony w węzeł sanitarny i aneks kuchenny. Lokal o powierzchni ok. 61 m2 jest

w stanie deweloperskim (open space) z możliwością dokonania adaptacji na własny koszt i we własnym zakresie , po uprzednim zatwierdzeniu projektu adaptacji przez autorów projektu.

Oferujemy także ostatnie wolne miejsca postojowe położone w hali garażowej oraz  na zewnątrz budynku.

Proponowany czas najmu: minimum 5 lat z możliwością przedłużenia na lata następne , wraz z prawem do podnajmu. 

 

Proponujemy najem na atrakcyjnych warunkach cenowych. Istnieje możliwość wieloletniej współpracy.

Zapraszamy do negocjacji warunków umowy po uprzednim złożeniu wstępnego zainteresowania na adres PSM „Winogrady” w Poznaniu , 61–686 Poznań Os. Przyjaźni 125 B lub bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

Dokumentacja architektoniczna pozostaje do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami pokój nr 1, telefony kontaktowe: 61 6303–350 , 61 6303–338 , 61 6303–336.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zapraszamy do współpracy!

 

Zarząd

PSM „Winogrady” w Poznaniu 

 

 

 

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.