WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 13 lutego 2018r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu gospodarczego na 2018r - otwarte strefy aktywności tzw. "OSA".
  3A. Zatwierdzenie planu kosztów poszerzenia chodnika przy budynku Wilczak 13 pod miejsca postojowe .
  3B. Informację o projekcie uchwały krajobrazowej Rady Miasta Poznania.
  3C. Omówienie kolorystyki balkonów na budynku nr 14.
 4. Wolne głosy i wnioski .
 5. Zamknięcie posiedzenia.

protokołowała: Grażyna Augustyniak

pełen tekst znajduje się do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami

AUKCJA

AUKCJA NA LOKALE UŻYTKOWE W OSIEDLU POD LIPAMI

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B informuje , że w dniu 19.03.2018 r.  w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu , pawilon 108 A ( sala konferencyjna ) odbędzie się aukcja na wynajęcie lokali użytkowych położonych w pawilonie nr 104 i 108 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu o godzinie 1200 na lokal o powierzchni 11,00 m2 położony w pawilonie 104  , o godzinie 1220  na lokal o powierzchni 39,40 m2 położony w pawilonie 108 ( Lokale  przeznaczone są na działalność handlowo - usługową ) oraz o godzinie 1240 na teren o powierzchni do 3 m2 przed CHATĄ POLSKĄ w pawilonie 104 na sprzedaż owoców sezonowych. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości  500,- zł na lokal nr 1 , 3.000,- zł na lokal nr 2 ,  oraz 2.000,- zł na teren o powierzchni do 3 m2 na sprzedaż owoców sezonowych   w kasie Zarządu PSM "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B do dnia 19.03.2018 r. do godziny 1130 wraz z okazaniem dowodu wpłaty jak również przedstawieniem oryginału pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej , zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferenci zobowiązani są zapoznać się z istotnymi warunkami aukcji które są do odbioru w Administracji Osiedla Pod Lipami tel. 061 6303 - 343 , 061 6303 - 340

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.