WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

"Zielony Szeląg" - najem

„ZIELONY SZELĄG”  -  ZAPROSZENIE

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu,
Os. Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, zaprasza Państwa do złożenia oferty na najem powierzchni użytkowej  położonej na parterze nowo  wybudowanego budynku biurowo-usługowego z podziemną halą garażową  przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Preferowana branża  gastronomiczna. Łączna powierzchnia najmu wynosi  79 m2. Okres  najmu do uzgodnienia. Możliwość dokonania adaptacji na własny koszt i we własnym zakresie. Lokalizacja budynku umożliwia łatwy i szybki dojazd do centrum miasta oraz innych dzielnic Poznania.

 

 

Oferty z podaniem  miesięcznej stawki opłaty netto za 1m2 powierzchni najmu  (opłata nie obejmuje opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) prosimy  przesłać na adres PSM „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, Os.Przyjaźni 125B lub złożyć w sekretariacie Zarządu  Spółdzielni. Dokumentacja  architektoniczna pozostaje  do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami, pokój nr 3, telefony kontaktowe  61 6303 350, 61 6303 342. PSM „Winogrady” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nie wybrania Państwa oferty, a także do unieważnienia złożonej Państwu oferty najmu ww. powierzchni, bez podania przyczyny.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.