WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 24 kwietnia 2018r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 24 kwietnia 2018r porządek obrad obejmował nastepujace sprawy:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego zebrania z dnia 27.03.2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji festynu Osiedlowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu gospodarczego na 2018r.
 7. Podjęcie decyzji dotyczącej zagospodarowania terenu przy parkingu USI.
 8. Informację nt. Uchwały Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe i przedstawienie koncepcji zagospodarowania strefy aktywności przy Alei Pod Lipami .
 9. Informację dotyczącą budowy budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 63.
 10. Omówienie sprawy odnowienia murka oporowego przy ul. Słowiańskiej.
 11. Omówienie zagospodarowania murka przy bud. 5.
 12. Informację nt. spotkania z firmą Alarm-Elektronik w sprawie opłaty za konserwację domofonów.
  12A)Przedstawienie wyników ankiety  dot. montażu systemu parkingowego na terenie przy ul. Wilczak 13.
  12B) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Osiedla Pod Lipami za okres od maja 2017r do kwietnia 2018r.
 13. Informację nt. spotkania z użytkownikami Przychodni Zdrowia - paw. 101.
 14. Przedstawienie wyników przetargu na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w bud. 1 i 2.
 15. Wniosek z dyżury Rady Osiedla z dn. 09.04.2018r.
 16. Informację nt. Akcji Zima organizowanej przez ODK "Pod Lipami"oraz Uchwały nr 12 Rady Nadzorczej w sprawie Akcji Zima i Akcji Lato.
 17. Informację o zaległościach czynszowych wg stanu na dzień 31.12.2017r.
 18. Pismo Rady Nadzorczej dot. powołania Rady Programowej WTVK.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla .

protokołowała: Grażyna Augustyniak

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.