WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Rada Osiedla

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

1) Łukasz Strażyński - przewodniczący
2) Radosław Smykaj - zastępca przewodniczącego
3) Ewa Bronikowska - sekretarz

4) Maria Sekulska
5) Jacek Chudziński
6) Stanisław Cichy

7) Dorota Berg
8) Eugeniusz Lehmann
9) Patryk Turek 
10) Ryszard Przybyszewski
11) mandat nieobsadzony


Członkowie Rady Osiedla pracują w 4 komisjach stałych, którym przewodniczą:

Maria Sekulska - Komisja Rewizyjna i Kulturalno-Samorządowa
Radosław Smykaj - Komisja Gospodarki Zasobami, Porządku i Czystości,
Dorota Berg - Komisja Handlu  i Usług
Eugeniusz Lehmann - Komisja Windykacji Zaległości Czynszowych
 Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni (§ 96 - 99) oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą ( uchwała Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 28.08.2015r. z późniejszymi zmianami).


Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w siedzibie Administracji Osiedla w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 - 17:00.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.