WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Aukcja na najem lokalu w pawilonie 125D

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

 

ogłasza aukcję ograniczoną na najem lokalu użytkowego

o powierzchni 35,60 m²

w pawilonie 125D na Osiedlu Przyjaźni.

 

Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium

w wysokości 3.000 zł w kasie PSM „Winogrady” w Poznaniu,

Osiedle Przyjaźni 125B do dnia 01.03.2018r. godz. 9:30.

 

Aukcja na lokal rozpocznie się w dniu 01.03.2018r. o godz. 10:00

 w Administracji Osiedla Przyjaźni – pawilon 142.

 

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z istotnymi warunkami przystąpienia do aukcji na najem lokalu użytkowego dostępnymi

w Administracji Osiedla Przyjaźni codziennie w godz. 9:00 – 14:00.

 

Spółdzielni przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

Wolne lokale w Osiedlu Przyjaźni

Administracja Osiedla Przyjaźni informuje, że posiada do wynajęcia lokale:

Wejście przez klatkę schodową:

  • budynek nr 10 wejście „M”         –   powierzchnia 54,20 m²;
  • budynek nr 18 wejście „N”         –   powierzchnia 28,00 m²;
  • budynek nr 21 wejście „C”         –   powierzchnia 41,90 m².

 

 Wnioski na wynajem ww. lokali prosimy składać
 w Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142.

 Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 61 6303 258.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.