WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Rada Osiedla

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

 1. Wiesław Kowalski - przewodniczący
 2. Michał Kupczyk - zastępca przewodniczącego
 3. Jolanta Śmigielska - sekretarz
 4. Katarzyna Badurska - Hofland
 5. Stanisław Byliński
 6. Ewa Krokowska
 7. Paweł Michalczyk
 8. Grzegorz Niedzielski
 9. Henryk Sałuda
10. Halina Taisner
11. Gabriela Tatarek

Członkowie Rady Osiedla pracują w 5 komisjach stałych, którym przewodniczą:


Gabriela Tatarek - Komisja Rewizyjna
Henryk Sałuda - Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Jolanta Śmigielska - Komisja Handlu, Usług, Porządku i Czystości
Ewa Krokowska - Komisja Windykacji Zaległości Czynszowych
Michał Kupczyk - Komisja Kulturalno - Samorządowa

Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu (§ 96 - 99) oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą (uchwała Rady Nadzorczej 57 z dnia 27.08.2015r.).


Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w budynku administracji osiedla, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 - 17:00.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.