WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

KOMUNIKAT

Zawiadamiamy, że w miesiącu lutym 2018 r zostaną dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zużycia energii cieplnej i wody w budynkach nr 14, 17 i 25 w następujących terminach:

bud. nr 14 w terminie     5 - 7.02.2018 r

bud. nr 17     -,,-              8 - 9.02.2018 r

 bud. nr 25    -,,-                   5.02.2018 r

Odczyty odbędą się w godz. 10.00 do 20.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu.

Odczyty wykonuje Firma Energosystem tel.61-6 514-400.

Odczyty w styczniu 2018 r

Zawiadamiamy, że w miesiacu styczniu 2018 r zostana dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zuzycia energii cieplnej i wody w budynkach nr: 9, 10, 16 i 18 w następujących terminach:

bud. nr    9 A - B w terminie  18.01.2018 r

bud. nr    9 C - F      -,,-         19.01.2018 r

bud. nr 10 A - B      -,,-          19.01.2018 r

bud. nr 10 C - H      -,,-          22.01.2018 r

bud. nr 16               -,,-          4 - 5.01.2018 r

bud. nr 18               -,,-          8 - 9.01.2018 r

Odczyty odbędą się w godz. 9.00 do 18.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu. Odczyty wykonuje Firma Energosystem - tel.61-6-514-400.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.