WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Rada Osiedla

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

  1) Michalak Zbigniew - przewodniczący
  2) Czasak Daiusz - zastępca przewodniczącego
  3) Łabędzki Wojciech- sekretarz
  4) Wawrzyniak - Florek Joanna
  5) Fukowska Beata
  6) Groszewska Maria
  7) Mazurek Teresa
  8) Mnich Izabela
  9) Sierzant Andrzej

 10) Suski Marek
 1
1) Szymkowiak DagmaraCzłonkowie Rady Osiedla pracują w 5 komisjach stałych, którym przewodniczą:

Marek Suski - Komisja Rewizyjna,
Dariusz Czasak - Komisja Gospodarki Zasobami
Andrzej Sierzant - Komisja Handlu i Usług
Dagmara Szymkowiak - Komisja Kulturalno-Samorządowa, Porządu i Czystości
Wojciech Łabędzki - Komisja Windykacji i Zaległości Czynszowych
Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni (§ 96 - 99) oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą (uchwała Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 27.08.2015 r.)


Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w budynku administracji osiedla, pokój nr 18, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 - 17:00.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.