WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Dofinansowanie Projektu Spółdzielni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo

Niniejszym informuje się, że w dniu 11 grudnia 2014 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu a Beneficjentem Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu została podpisana umowa nr 326/U/400/382/2014 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Termomodernizacja pawilonu OZ 110 w Poznaniu". Wsparciem finansowym z WFOŚiGW został objęty pawilon handlowo - usługowy na Osiedlu Zwycięstwa 110. Realizacja projektu polegała na termomodernizacji obiektu oraz na wymianie okien i drzwi, co w znacznym stopniu poprawiło efekt energetyczny i estetyczny osiedla.

www.wfosgw.poznan.pl

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.