WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na remont 196 szt. balkonów na terenie os. Przyjaźni w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Osiedla Przyjaźni, polegających na remoncie 196 szt. balkonów w budynku mieszkalnym V-kondygnacyjnym nr 18 na terenie Os. Przyjaźni w Poznaniu

Lokalizacja robót: Osiedle Przyjaźni nr 18 w Poznaniu, budynek V-kondygnacyjny 

Wymagany termin wykonania robót:  30 listopada 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Administracji Osiedla Przyjaźni, Osiedle Przyjaźni paw. 142 (I piętro), 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest odbiór materiałów przetargowych i wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 11:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142, pokój nr 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjno-budowlane na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na wymianie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitasrnej - poziomy, wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 2, 4, 5 na terenie Os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu

Lokalizacja robót: Osiedle Wichrowe Wzgórze nr 2, 4, 5 w Poznaniu, budynki XVI-kondygnacyjne

Termin wykonania robót:  31 maja 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, Osiedle Wichrowe Wzgórze paw. 123, 61-699 Poznań

Warunkiem udziału w przetargu jest odbiór materiałów przetargowych i wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia oraz w celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy zgłosić się do Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123, pokój nr 7 (tel. 61 6303-304).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.