WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Komunikat o wyniku przetargu z dnia 18.05.2017r. na termomodernizację pawilonu handlowo-usługowego nr 141B na Os. Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zawiadamia, że przetarg nieograniczony na termomodernizację pawilonu handlowo-usługowego nr 141B  na terenie   Os. Przyjaźni w Poznaniu, Komisja uznała za nierozstrzygnięty.


 

             

Przetarg nieograniczony na kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku XVI kondygnacyjnym nr. 19A na os. Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku XVI kondygnacyjnym nr. 19A na os. Zwycięstwa w Poznaniu.

Przewidziany termin wykonania prac: 30.09.2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 07.06.2017 r. godz. 9°° .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.06.2017 r. o godz. 10°° w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa Poznań, pawilon 116A (przy budynku 15).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30000,- zł przelewem na konto Spółdzielni nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 ING  do dnia 06.06.2017 r. godz. 14°°.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłaszać się do : Działu Technicznego Administracji Osiedla Zwycięstwa paw.116 A,  telefon 61 6303 284.

Zamawiający ma prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.


 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.