WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w bud. nr 1 i 2 na terenie osiedla Pod Lipami w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych polegających na:

Wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach V kondygnacyjnych  nr 1 i 2 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu.

Przewidywany termin wykonania prac: 31.08.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 29.03.2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018 r. o godz. 1100 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu, Pawilon 108 A (Sala Konferencyjna)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 29.03.2018 r. o godz. 1000.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Pod Lipami, Pawilon 108A  pok. 1 – tel. 61 6303 350.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Przetarg nieograniczony na konserwację, dostawę i montaż urządzeń do rozbudowy sieci internetowej, telewizji kablowej, telefonicznej i monitoringu wraz z pracami towarzyszącymi na terenie PSM "Winogrady" w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, osiedle Przyjaźni 125 B, ogłasza przetarg nieograniczony na:

konserwację, dostawę i montaż urządzeń do rozbudowy sieci internetowej, telewizji kablowej, telefonicznej i monitoringu wraz z pracami towarzyszącymi.

Przewidywany termin wykonania prac:
 - konserwacja:        1 kwiecień 2018 r. – 31 marzec 2021 r.,
 - pozostałe prace:   1 kwiecień 2018 r. – 31 marzec 2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej, osiedle Przyjaźni 120, 61-686 Poznań do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej, osiedle Przyjaźni 120, 61-686 Poznań (sala konferencyjna).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 50 000,00 zł w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 11.00

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do siedziby Winogradzkiej Telewizji Kablowej, osiedle Przyjaźni 120, 61-686 Poznań,  tel. 61 63-03-385 w godz. 10.00 – 14.00.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.