WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu, dostawę i montaż mebli dla Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” mieszczącego się w Pawilonie 125 na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie projektu, dostawę i montaż mebli dla Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” mieszczącego się w Pawilonie 125 na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu, działającego przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu”.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Zadanie nr 1 – dostawa i montaż mebli(krzesła, fotele, kanapy, sofy)

2) Zadanie nr 2 – wykonanie projektu mebli na wymiar, jego realizacja, aranżacja wnętrz oraz dostawa i montaż mebli (szafy, stoły, biurka , ławki itp.)

 

Wymagany termin dostawy i montażu wszystkich mebli: 10.12.2017 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Administracji Osiedla Zwycięstwa w Poznaniu – Pawilon 116A do dnia
24 października 2017 r. do godz. 14:00.

 

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających Szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Os. Zwycięstwa, Pawilon 116a, pok. 5, tel. 61 6303 286.

Wizja lokalna pomieszczeń Domu Kultury „Wiktoria” odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. w godz. 9:00-11:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 24 października 2017 r. do godz. 14:00 w wysokości 5000 zł na całość prac lub na jedno z zadań w wysokości jak poniżej:

 

Zadanie nr 1 – kwota 2500 zł

Zadanie nr 2 -  kwota 2500 zł

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2017 r. o godz. 8:00 w Administracji Osiedla Zwycięstwa – Pawilon 116A.

Zamawiający zastrzega  sobie prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru kilku oferentów, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu (dla wszystkich zadań lub dla któregokolwiek z zadań), bez podania przyczyny.


 

Przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności i sprzedaż 4 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Przyjaźni, Pod Lipami i Wichrowe Wzgórze

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „WINOGRADY” w Poznaniu, ogłasza przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności i sprzedaż 4 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu Pod Lipami, Przyjaźni i Wichrowe Wzgórze w Poznaniu o powierzchni użytkowej od 32,0 m2 do 44,4 m2 zgodnie z załączonym wykazem.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. o godz. 11.00, w Domu Kultury „Słońce” Osiedle Przyjaźni - pawilon 120.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w dniu przetargu w godz. od 900 - 1000 wadium w wysokości 5.000,- zł w kasie Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, I piętro, oraz podpisanie oświadczenia podającego warunki przetargu.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są zapoznać się ze stanem technicznym mieszkań i zakresem prac remontowych w dniach: 19.10.2017 r. oraz 23.10.2017 r. w godz. od 15.00 do 16.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Sekcja Mieszkaniowa Spółdzielni:
tel. 61 6303-219, 61 6303-221,
a w sprawach technicznych:
- Adm. Os. Przyjaźni, tel. 61 6303 259
- Adm. Os. Pod Lipami, tel. 61 6303 336; 61 6303 338
- Adm. Os. Wichrowe Wzgórze, tel. 61 6303 307

 


Uwaga: załącznik dostępny po kliknięciu w tytuł przetargu, zamieszczony pod treścią ogłoszenia.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.