WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachów budynków mieszkalnych XIII-kondygnacyjnych nr 8, 9 i 20 na terenie Osiedla Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich, polegających na wymianie pokrycia dachów budynków mieszkalnych XIII-kondygnacyjnych nr 8, 9 i 20 na terenie Osiedla Przyjaźni w Poznaniu.

Zakres robót obejmuje zerwanie istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej (wraz z pozostałymi pod papą termozgrzewalną warstwami papy bitumicznej), wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej
i nawierzchniowej wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana orynnowania, obróbek blacharskich i czap kominowych, konserwacja tynków kominów) oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu wraz z pilonami w gruncie.

Łączna powierzchnia połaci dachów budynków nr 8, 9 i 20: 2292 m2.

Wymagany termin wykonania robót:  30 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 01 czerwca 2017 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Administracji Osiedla Przyjaźni (I p.), Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 (I p.), pok. 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.