WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Osiedla Przyjaźni w Poznaniu

 


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót na terenie Osiedla Przyjaźni, polegających na wymianie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z pracami towarzyszącymi.

Całkowita powierzchnia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wynosi 484,3 m2.

Lokalizacja robót: Osiedle Przyjaźni w Poznaniu, rejon budynku nr 13 (dz.85/3, ark. 21, Obręb Winiary). 

Wymagany termin wykonania robót:  10 października 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 24 sierpnia 2017 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w AdministracjiOsiedla Przyjaźni (I p.), Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 (I p.), pok. 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty Europejskie



PSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.