WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie wyłazów dachowych na terenie osiedla Przyjaźni w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 23 szt. wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych V kondygnacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Os. Przyjaźni w Poznaniu

Lokalizacja robót: Osiedle Przyjaźni nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22 i 23 w Poznaniu, budynki V kondygnacyjne 

Wymagany termin wykonania robót:  10 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 21 września 2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2017 r. o godz. 12:00 w Administracji Osiedla Przyjaźni, Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 21 września 2017 r. do godz. 11:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142, pokój nr 1 - piętro I (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.