WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na naprawę instalacji odgromowej i uziomu w budynkach XVI kondygnacyjnych na os. Zwycięstwa w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę instalacji odgromowej i uziomu w 13 budynkach XVI kondygnacyjnych na os. Zwycięstwa w Poznaniu.

Przewidziany termin wykonania prac: 30.04.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 20.12.2017 r. godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.12.2017 r. o godz. 8:00 w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa Poznań, pawilon 116A (przy budynku 15).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,- zł przelewem na konto Spółdzielni do dnia 20.12.2017 r. godz. 14:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłaszać się do Działu Technicznego, pokój 4, Administracji Osiedla Zwycięstwa, paw.116 A, telefon 61 6303 284.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.