WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodników na terenie os. Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu,  61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu chodników przy budynkach nr 13 do 17 i
od nr 6 do hydroforni 115 (ODK)

Przewidywany termin wykonania prac: 31.08.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 19.02.2018 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa 116A, 61-647 Poznań o godz. 8:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł.
Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Zwycięstwa, os. Zwycięstwa 116A, 61-647 Poznań.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.