WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na remont kominów i docieplenie stropodachów bud. nr 24 i 25 na terenie os. Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu,  61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu kominów wentylacyjnych z montażem turbowentów i dociepleniem stropodachów w budynkach V-kondygnacyjnych nr 24 i 25 na terenie os. Zwycięstwa w Poznaniu

Przewidywany termin wykonania prac: 31.08.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 21.02.2018 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa 116A, 61-647 Poznań o godz. 8:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
zadanie I - 9 000 zł, zadanie II - 4 000 zł.
Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Zwycięstwa, pokój 4, os. Zwycięstwa 116A, 61-647 Poznań (tel. 61 6303 284).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.