WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach V-kondygnacyjnych na os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Docieplenie stropodachów wentylowanych budynków nr 6,7,32,35,36 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.

Przewidywany termin wykonania prac: 30.06.2018 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni, Os. Przyjaźni 125B do dnia 27.02.2018 r. do godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi  dnia  27.02.2018 r. o godz. 11ºº w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10.000,00 zł  w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godz. 10oo
Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu, pawilon 123, pokój 6,  tel. 61-63-03-306.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.