WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na remont 48 szt. balkonów na terenie os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu,  61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont 48 szt. balkonów w budynku nr 12 na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu 

Przewidywany termin wykonania prac:  31.10.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 06.03.2018 r.  godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  06.03.2018 r. godz. 11 00  w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze – paw. 123.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł.
Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do: Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze – paw.123, 61-699 Poznań, pok. nr 7 (w godzinach urzędowania administracji) tel. 61 63-03-305.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.