WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na prace projektowe na os. Kosmonautów w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

prace projektowe Pawilonu nr 118 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego przybudowę i rozbudowę budynku administracji o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,- zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni - Poznań, Os. Przyjaźni 125B do dnia  27.04.2018 r. do godz. 900.

Termin wykonania: do 15.11.2018 r.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji – Os. Kosmonautów Pawilon 118, pok. 204 – tel. 061 6303 320.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2018 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Pawilonu 118, pokój 219 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.