WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wymianę zużytych ogrodzeń, urządzeń i pergoli na placach zabaw na terenie os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 Bogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę zużytych ogrodzeń placów zabaw, urządzeń zabawowych i pergoli na terenie Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania (części zamówienia).

Przewidywany termin wykonania prac:
 - dla zadania I i II: 15 czerwca  2018  r.
 - dla zadania III: 16 lipca 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218  do dnia 26 kwietnia 2018 r.  do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11ºº w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 zł na pełen zakres prac lub po 1 000 zł na każde z zadań.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123, pokój 6, tel. (61) 63-03-307.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.