WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sztucznej nawierzchni boiska sportowego na terenie Osiedla Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu,  61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu  sztucznej nawierzchni boiska sportowego

na terenie Osiedla Zwycięstwa w Poznaniu

Wymagany  termin wykonania prac: do 31.08 2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 15.05.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.05.2018r. w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa Poznań, pawilon 116A ( przy budynku nr 15 ) o godzinie 8ºº.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  4000 zł. Przelew na konto Spółdzielni nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 ING do dnia 15.05.2018r. godz. 14ºº.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się  do : Działu Technicznego pokój 4 Administracji Osiedla Zwycięstwa paw.116 A, telefon 61-6303-283, 284.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.