WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowych ogrodzeń na placach zabaw na terenie os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie nowych ogrodzeń 4 placów zabaw z paneli metalowych na terenie Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.

Przewidywany termin wykonania prac:  31 sierpnia 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218  do dnia 29 maja  2018 r. do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 11ºº w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123, pokój 6,  tel. (61) 63-03-307.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.