WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych na os. Przyjaźni w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie kurków o śr. 20 mm przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych XIII-kondygnacyjnych nr 17 i 20 (łącznie 338 szt. kurków) na terenie Os. Przyjaźni w Poznaniu

Lokalizacja robót: Osiedle Przyjaźni nr 17 i 20 w Poznaniu, budynki XIII-kondygnacyjne 

Wymagany termin wykonania robót:  30 listopada 2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 5 października 2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2017 r. o godz. 12:00 w Administracji Osiedla Przyjaźni, Osiedle Przyjaźni paw. 142 (I piętro), 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest odbiór materiałów przetargowych i wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł do dnia 5 października 2017 r. do godz. 11:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142, pokój nr 5 (tel. 61 6303-260).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na naprawę instalacji odgromowej i uziomu w budynkach XVI kondygnacyjnych na os. Zwycięstwa w Poznaniu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę instalacji odgromowej i wymianę uziomów otokowych w 13 budynkach XVI kondygnacyjnych na terenie Os. Zwycięstwa w Poznaniu

Lokalizacja robót: Osiedle Zwycięstwa nr 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A, 19, 20 i 28 w Poznaniu, budynki XVI kondygnacyjne 

Proponowany termin wykonania robót:  15 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 25 września 2017 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godz. 8:00 w Administracji Osiedla Zwycięstwa, Osiedle Zwycięstwa paw. 116A (przy budynku nr 15), 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 25 września 2017 r. do godz. 14:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116A, pokój nr 4 (tel. 61 6303-284).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.