WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wymianę zużytych ogrodzeń, urządzeń i pergoli na placach zabaw na terenie os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 Bogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę zużytych ogrodzeń placów zabaw, urządzeń zabawowych i pergoli na terenie Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania (części zamówienia).

Przewidywany termin wykonania prac:
 - dla zadania I i II: 15 czerwca  2018  r.
 - dla zadania III: 16 lipca 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218  do dnia 26 kwietnia 2018 r.  do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11ºº w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 zł na pełen zakres prac lub po 1 000 zł na każde z zadań.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123, pokój 6, tel. (61) 63-03-307.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Przetarg nieograniczony na prace projektowe na os. Kosmonautów w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na:

prace projektowe Pawilonu nr 118 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego przybudowę i rozbudowę budynku administracji o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,- zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni - Poznań, Os. Przyjaźni 125B do dnia  27.04.2018 r. do godz. 900.

Termin wykonania: do 15.11.2018 r.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji – Os. Kosmonautów Pawilon 118, pok. 204 – tel. 061 6303 320.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2018 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Pawilonu 118, pokój 219 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.