WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont elementów zewnętrznych przed wejściem do pawilonu nr 133 (przychodnia zdrowia) na os. Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robó tbudowlanych na terenie Osiedla Przyjaźni, polegających na  przebudowie i remoncie elementów zewnętrznych przed wejściem do pawilonu nr 133 (przychodnia zdrowia).

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni z betonowej kostki brukowej, remont murów i murków oporowych, wymianę konstrukcji schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, balustrad, pochwytów itp.

Wymagany termin wykonania robót:  30 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 06 czerwca 2017 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Administracji Osiedla Przyjaźni (I p.), Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 (I p.), pok. 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Przetarg nieograniczony na termomodernizację pawilonu handlowo-usługowego nr 141B na os. Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ‘’ w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Osiedla Przyjaźni, polegających na termomodernizacji pawilonu handlowo-usługowego nr 141B.

Podstawowe zakresy robót:
- docieplenie styropianem powierzchni ścian i połaci dachu: ok. 1220 m2,
- wykonanie okładzin ścian z płytek klinkierowych: ok. 180 m2,
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Wymagany termin wykonania robót:  30 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 30 maja 2017 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Administracji Osiedla Przyjaźni (I p.), Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 (I p.), pok. 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.