WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Ociepleniu dachu i ścian...

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „WINOGRADY” w Poznaniu

Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót budowlanych  polegających na:

ociepleniu dachu i ścian
oraz wykonaniu przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania Pawilonu 104 na Osiedlu Pod Lipami  w Poznaniu.

Proponowany termin zakończenia robót: 30 września 2017r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

30 000,00 zł. Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni Poznań,
Osiedle Przyjaźni  125B do dnia 30.05.2017 r. do godz. 10.00

Po odbiór materiałów przetargowych należy zgłosić się
do Działu Technicznego Administracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu,
Pawilon 108 A, pok.1 tel. 61 6303 350.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2017r. o godz. 11.00

na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu, Pawilon 108 A (Sala Konferencyjna).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

 

Przetarg nieograniczony na remont 120 szt. balkonów w budynkach niskich na terenie os. Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie remontu 120 szt. balkonów w budynkach niskich na terenie os. Zwycięstwa w Poznaniu”.  

Lokalizacja robót  na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu.                      

Wymagany termin wykonania robót: 31.10 2017 r.                                                             

Oferty  należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni  do dnia 31.05.2017 r.  do  godz. 1400

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji  Os. Zwycięstwa, pok.4 lub 6 – tel.61-6303-283 lub 61-6303-287

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 01.06.2017 r. o godz. 8:15 w Administracji  Osiedla  Zwycięstwa.(Os. Zwyciestwa 116A) 

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty  a także  uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.