WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 5-ciu pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane i selektywne na os. Zwycięstwa w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę i montaż 5-ciu pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane i selektywne na lokalizacji śmietnika pomiędzy budynkami 21,22,25,26 wraz z robotami towarzyszącymi  na   os. Zwycięstwa w Poznaniu.   

Lokalizacja robót  na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu.                       

Wymagany  termin wykonania  robót:  01.08 2017 r.                                                             

Oferty  należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni  do dnia 24.05.2017 r.  do  godz. 1400

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji  Os. Zwycięstwa, pok.4 lub 6 – tel.61-6303-283 lub 61-6303-287

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 25.05.2017 r. o godz. 8oo w Administracji  Osiedla  Zwycięstwa.(Os. Zwyciestwa 116A) 

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty  a także  uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Komunikat o wyniku przetargu z dnia 16.11.2016r. na remont balkonów w budynku mieszkalnym V – kondygnacyjnym nr 3 i 10 na os. Przyjaźni


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zawiadamia, że przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie osiedla Przyjaźni, polegających na remoncie balkonów w budynku mieszkalnym V – kondygnacyjnym nr 3 i 10 nie został rozstrzygnięty.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, Komisja negocjacyjna wybrała n/w Wykonawców:

Zadanie I – budynek nr 3                                         Konsorcjum

                                                                                PT Inwest Sp. z o.o.                      

                                                                                  ul. Poznańska 47

                                                                                 62-006 Kobylnica

                                                                                                           GRINGO

                                                                                                Jarosław Mikołajczak

                                                                                                          ul. Wiosenna 8

                                                                                                      62-100 Wągrowiec

Zadanie II – budynek nr 10                    Firma Ogólnobudowlana IZO-BUD

                                                                                     Piotr Kwiatkowski

                                                                                        ul. Ogrodowa 45

                                                                                         62-070 Dopiewo


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.