Roczne odczyty podzielników centralnego ogrzewania i wodomierzy październik 2020r. - PSM Winogrady

Roczne odczyty podzielników centralnego ogrzewania i wodomierzy październik 2020r.