Terminy odczytów wodomierzy na os. Przyjaźni 19 - PSM Winogrady

Terminy odczytów wodomierzy na os. Przyjaźni 19