WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Harmonogram odczytów rozliczeń energii cieplnej oraz wody

W załączniku prezentujemy harmonogram odczytów rozliczeń zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w lokalach PSM "Winogrady" w Poznaniu.

 

(W celu otwarcia załącznika należy wejść w powyższy tytuł wiadomości).

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe


Sprawy te prowadzą: sekcja mieszkaniowa i dział finansowy Zarządu Spółdzielni

(os.Przyjaźni pawilon 125B, pokój nr 127 i 111, tel. 061 6303-219 , 061 6303-206).Sekcja mieszkaniowa zajmuje się w szczególności:

 • udzielaniem informacji w sprawach członkowskich i mieszkaniowych,
   
 • przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków osób będących członkami Spółdzielni,
   
 • potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   
 • ustanawianiem lokatorskich spółdzielczych praw do lokali,
   
 • przepisaniem lokatorskiego prawa do lokalu w związku z rezygnacją z członkostwa w  Spółdzielni lub śmiercią członka,

Czytaj więcej: Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Więcej artykułów…

 1. Wymiana stolarki okiennej

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.