DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH PROGRAMU WFOŚiGW W POZNANIU - PSM Winogrady

DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH PROGRAMU WFOŚiGW W POZNANIU