WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Akcja Zima 2018

W dniach od 12 do 23 lutego w ODK "Orbita" odbywać się będzie AKCJA ZIMA

pod hasłem "Ciepło-zimno".

ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

od 7 (rocznikowo) do 12 roku życia

 

I turnus - 12.02.2018 do 16.02.2018 - "Ciepło"
II turnus - 19.02.2018 do 23.02.2018 - "Zimno"

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE:
1. Karta kwalifikacyjna oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd lub wycieczkę
2. Regulamin Akcji Zima
3. Program tygodniowy podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych
4. Kserokopia karty szczepień z książeczki zdrowia dziecka

5. Kserokopia legitymacji dziecka

Dokumenty do pobrania na dole strony (po uprzednim kliknięciu w tytuł artykułu lub kliknij tutaj), lub w biurze ODK 'Orbita".

UWAGA!
Brak któregokolwiek z dokumentów oraz brak podpisu obojga rodziców uniemożliwią zapisanie dziecka na wypoczynek. Rodzice samotnie wychowujący dzieci proszeni są o zaznaczenie tego poprzez oświadczenie na pierwszej stronie karty kwalifikacyjnej.

 

ZAPISY:
od 22.01.2018 (poniedziałek) 12:00 – 18:00 - dla dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni/ dziadkowie są członkami PSM "Winogrady"
od 23.01.2018 (wtorek) 12:00 – 18:00 - dla dzieci spoza PSM „Winogrady”

KOSZT:
Dzieci/wnuki członków PSM „Winogrady”, które zamieszkują w zasobach PSM „Winogrady” - 30,00 zł / turnus

Dzieci spoza PSM „Winogrady” - 150,00 zł/turnus

luty 2018

Koncert uczniów nauki gry na pianinie

26-go stycznia odbył się koncert uczniów nauki gry na pianinie pod kierunkiem Małgorzaty Sadowskiej. PSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.