Bezpłatna Fizjoterapia domowa dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w ramach skierowania NFZ) - PSM Winogrady

Bezpłatna Fizjoterapia domowa dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w ramach skierowania NFZ)