Oświadczenie Zarządu w sprawie głosowania przez Walne Zgromadzenie - PSM Winogrady

Oświadczenie Zarządu w sprawie głosowania przez Walne Zgromadzenie